Teknologiateollisuudessa ei sopimuksia määräaikaan mennessä

Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta tai suunnittelu- ja konsulttialan työehtosopimusta ei syntynyt määräaikaan mennessä ja voimassaolo päättyi (30.11.2021).

Tämä tarkoittaa sitä, että keskiviikkona 1.12. alkoi ns. sopimukseton tila, jolloin mm. työehtosopimuksen mukaista työrauhavelvoitetta ei ole. Erittäin tärkeää on huomata, että joulukuun alusta lähtien solmittavissa uusissa työsopimuksissa viittaukset työehtosopimukseen eivät päde, vaan sen sisältämät ehdot on sovittava kaikki erikseen.

Päättyneen sopimuksen noudattaminen kuitenkin jatkuu muilta osin niin sanotun jälkivaikutuksen perusteella.

Neuvotteluissa ei ole tähän mennessä edetty Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:tä tyydyttävällä tavalla, eikä niissä ole saavutettu yksimielisyyttä uuden työehtosopimuksen sisällöstä. Vaikeimpana asiana neuvotteluissa on ostovoiman säilyttävä palkkaratkaisu, jonka suhteen näkemykset ovat kaukana toisistaan.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)