Luottamushenkilöiden omasta tapahtumasta Kipinää luottamustehtävään

Haluamme auttaa luottamusmiehiä, luottamusvaltuutettuja ja työsuojeluvaltuutettuja menestymään tärkeässä tehtävässään työyhteisöjen toiminnan tukemisessa.

Kipinää-tapahtuman osallistujia

Järjestimme luottamustehtävissä toimiville jäsenillemme tunnetaitoihin liittyvän koulutustilaisuuden 1.12.2021. Luottamustehtävissä toimivalle vuorovaikutus- ja tunnetaidot ovat oleellinen osa toimessa menestymistä.

Verkossa järjestettyyn tilaisuuteen osallistui noin 50 luottamushenkilöä ja aihepiiri herätti paljon keskustelua. Moni totesikin koulutuksen lopuksi, että aihepiiri oli tärkeä, ja olisi voinut kuulla aiheesta vielä lisää.

Loimun edunvalvonnan ja urapalveluiden asiantuntijat lupasivat rakentaa luottamusmiehille verkkoalustasta yhteydenpidon ja koulutusten työkalua, joka auttaa myös verkostoitumaan muiden tehtävissä toimivien kanssa yli toimialarajojen.

Tilaisuudessa käytiin läpi, miten tunteet vaikuttavat työpaikalla, ja miten jokainen voi niihin vaikuttaa. Aihetta tarkasteltiin erityisesti luottamustoimen näkökulmasta, eli tunnepitoisten tilanteiden käsittelyä ja tehtävässä toimimista niin, ettei se muutu liian kuormittavaksi.

Tunnetaitojen kouluttajana toimi Jarkko Rantanen Emergystä. Rantanen on työelämän tunnetaitoihin kehittämiseen erikoistunut psykologi, tietokirjailija ja suosittu valmentaja.

Lisätietoa:

  • Työ- ja virkasuhdeneuvonta

  • Urapalvelut

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)