Riistakeskuksen työehtosopimusneuvottelut alkaneet

Suomen riistakeskusta koskeva työehtosopimus päättyy 31.1.2022. Uutta sopimusta koskevat neuvottelut on aloitettu. Kyseessä on akavalaista yksityissektoria edustavan Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n sopimus, jonka neuvottelemisesta vastaa Loimu.

Suomen riistakeskusta koskevat neuvottelut jatkuivat 13.1.2022. Neuvotteluissa osapuolet esittävät sopimustavoitteensa. Keskustelua käytiin myös mm. sopimuskauden pituudesta. Seuraava neuvottelu on 17.1.2022.

Lisätietoja:

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)