Metsäkeskuksen työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät

Suomen metsäkeskuksen uuden työehtosopimuksen neuvottelut alkoivat keskiviikkona 19.1. Teamsin välityksellä. Metsäkeskuksen työehtosopimuksesta neuvottelee Loimu, lisäksi sopimuksessa ovat palkansaajapuolelta mukana Metsäalan asiantuntijat METO ry ja Ammattiliitto Jyty ry. Työnantajaa edustaa Palvelualojen työnantajat Palta ry.

Neuvottelutapaamisessa olivat mukana kaikki neuvottelijat eli myös liittojen pääluottamusmiehet. Ensimmäisessä neuvottelussa käytiin läpi yleinen työmarkkinatilanne, neuvottelutahojen tavoitteet sopimusteksteistä yleisellä tasolla sekä sovittiin jatkoaikataulu. Palkankorotusten tasosta ja rakenteesta ei vielä tarkemmin keskusteltu.

Seuraava neuvottelu on viikon päästä keskiviikkona 26.1., jolloin osapuolet esittävät tarkennetut neuvottelutavoitteensa.

Lisätietoja:

?
Jukka Sippola
Neuvottelupäällikkö
09 6226 8541

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)