Kunta-ala julkisti keskeiset neuvottelutavoitteet

Kunta-alan virka- ja työehtoneuvottelut jatkuivat maanantaina 24. tammikuuta. Neuvottelijaosapuolet vaihtoivat yleisesti KVTES-sopimustavoitteensa nyt järjestyksessä toisessa tapaamisessaan. Akavalaisia palkansaajia neuvotteluissa edustaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja työnantajaa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Palkankorotukset ja palkkaohjelma

Palkansaajien tavoitteiden mukaan palkankorotusten on parannettava kaikkien kunta-alan palkansaajien ostovoimaa. Yhteistä on myös yleiskorotuspainotteisuus, mutta palkansaajaryhmien kesken on jonkin verran erimielisyyttä siitä, pitäisikö yleiskorotuksen olla tasasuuruinen vai prosentuaalinen.

Kaikki palkansaajat tavoittelevat palkkaohjelmaa, jolla kompensoitaisiin palkkojen jälkeenjääneisyyttä.

Muut tavoitteet koskevat muun muassa perhevapaamääräyksiä, matkustamista ja sairauslomamääräyksiä.

Luottamusmiesten asemaan parannusta

JUKOn tavoitteisiin kuuluu luottamusmiesten aseman parantaminen, eli muun muassa ajankäyttöä lisäävät sekä palkkakehitystä ja luottamusmieskorvauksia parantavat määräykset.

Työaikasuojelu ja perhevapaat

JUKO ajaa neuvotteluissa työaikasuojelun parantamista sekä perhevapaiden tasaisempaa jakautumista ja palkallista omaishoitovapaata. Työaikasuojelu sisältää muun muassa etätyön tukemisen, lepotaukokäytäntöjen yhdenmukaistamisen sekä kaiken työhön sidonnaisen ajan eli myös työhön liittyvän matkustamisen korvaamisen.

Kunta-alan neuvottelijaosapuolet kokoontuvat yhteisesti seuraavan kerran 7. helmikuuta.

Loimulla on noin 1 000 jäsentä kuntasektorilla.

Seuraa neuvottelujen etenemistä: https://www.juko.fi/kunta/

Lisätietoja:

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)