Valtion sopimusneuvotteluissa valmistelu jatkuu työryhmissä

Valtion työ- ja virkaehtosopimusneuvottelujen pääsopijajärjestöjen (JUKO, JHL ja Pro) edustajat tapasivat valtion työmarkkinalaitoksen edustajat ensimmäisen kerran 17. tammikuuta. Tapaamisessa työntekijä- ja työnantajapuoli esittelivät keskeiset sopimustavoitteensa.

Pääsopijajärjestöt tavoittelevat muun muassa ostovoimaa parantavaa yleiskorotuspainotteista palkkaratkaisua, parannuksia työaikamääräyksiin ja palkkausjärjestelmien kehittämistä. Lisäksi tavoitellaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä, työhyvinvoinnin parantamista ja palkallisten perhevapaiden pidentämistä.

Tapaamisessa 24. tammikuuta osapuolet sopivat, että edellisellä viikolla jaettujen sopimustavoitteiden valmistelu jatkuu osittain työryhmissä, osittain teema kerrallaan pääneuvotteluryhmässä. Isoin asiaryhmä ovat työaikaan liittyvät tavoitteet, joita työstetään työryhmässä ennen seuraavaa varsinaista neuvottelua. Myös perhevapaauudistukseen liittyviä muutoksia on jo valmisteltu erillisessä työryhmässä.

Seuraavan kerran neuvottelijat kokoontuvat 31. tammikuuta.

Seuraa valtiosektorin virka- ja työehtosopimusneuvotteluiden etenemistä www.juko.fi/valtio

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus koskee noin 78 000:ta palkansaajaa. Loimulla on valtiosektorilla noin 2 000 jäsentä.

Lisätietoja:

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)