Alustavat palkkatavoitteet esillä kuntapuolen sopimuspöydässä

Kunta-alan virka- ja työehtoneuvottelut jatkuivat maanantaina 7. helmikuuta. Neuvottelijaosapuolet käsittelivät mm. sopimuskauden pituutta sekä palkankorotuksia ja niistä erillisiä palkkaohjelmatavoitteita.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO pitää ensiarvoisen tärkeänä, että kunta-alalla kaikkien ostovoima paranee sopimuskaudella. Tämän takia järjestö tavoittelee inflaation selättäviä prosentuaalisia yleiskorotuksia.

Palkkaohjelmat korjaamaan valuvikoja

JUKO korostaa, että palkankorotusten lisäksi kunta-ala tarvitsee ehdottomasti monivuotiset palkkaohjelmat, jotka korjaavat tehtävän vaativuuteen ja sen edellyttämään koulutukseen nähden alipalkattujen asiantuntijoiden ja esihenkilöiden palkkausta.

Alipalkkausta aiheuttavia palkkausjärjestelmän valuvikoja on kaikissa kuntatehtävissä – hallinnosta kulttuuriin ja koulutuksesta varhaiskasvatukseen, soteen sekä tekniikkaan. JUKOn mukaan palkkaohjelmat ovatkin välttämättömiä työelämän tasa-arvoistamisen ja osaavan työvoiman saatavuuden takia.

JUKOn mielestä palkkaohjelmien mitoitus täytyy olla kaikissa kuntasopimuksissa samansuuruinen, mutta niiden kohdennuksesta neuvoteltaisiin sopimusaloittain.

Palkkaohjelmat sitoisivat myös tulevia hyvinvointialueita, mutta ne pitää toteuttaa erillään hyvinvointialueiden palkkojen yhdenmukaistamisesta eli palkkaharmonisoinnista. JUKO tähdentää, että lakisääteinen, samapalkkaisuuteen pohjautuva velvoite ei ole sopimusneuvottelujen kaupankäynnin kohde.

Sopimuskauden tuettava hyvinvointialueille siirtymistä

Nyt neuvoteltavat työ- ja virkaehtosopimukset velvoittavat 1. tammikuuta 2023 aloittavia hyvinvointialueita ja turvaavat niille siirtyviä palkansaajia, mikäli muuta ei sovita pääsopijajärjestöjen ja KT:n kesken.

Neuvotteluosapuolet tapaavat seuraavan kerran 17. helmikuuta.

Seuraa neuvottelujen etenemistä https://www.juko.fi/kunta/

Lisätietoja:

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)