Myös SOTE-osapuolet tauolla neuvotteluista

JUKOn hallitus sekä kunnan neuvottelukunta kokoontuivat käsittelemään kunta-alan neuvottelutilannetta tiistaina 1. maaliskuuta. Nyt neuvottelut on keskeytetty.

– Palkkaohjelma pysyy JUKOn tavoitteena, kertoo JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT keskeytti kunta-alan neuvottelut jättämättä tarjousta maanantaina 28. helmikuuta. Se ilmoitti kutsuvansa pääsopijajärjestöt pöytään, kun katsoo siihen olevan edellytyksiä.

Tämä toimenpide on keskeyttänyt toistaiseksi myös SOTE-sopimuksen neuvottelut. Samoin tauolla ovat Avainta-sopimuksen sekä Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES), Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) ja Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) neuvottelut.

Valtiosektori pääsi neuvotteluratkaisuun maanantaina 28. helmikuuta, ja kirkon ja yliopiston osalta neuvottelut jatkuvat.

Palkkaohjelma korjaamaan henkilöstöpulaa

Neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen kertoo, että JUKOn päätavoitteita neuvotteluissa on palkkaohjelma koko kunta-alalle – mukaan lukien SOTE-sopimus.
Perusteluna palkkaohjelmaan on se, että julkisen sektorin palkat ovat jääneet jatkuvasti jälkeen yksityisen alan kehityksestä. Palkankorotuksista erillisellä ja monivuotisella palkkaohjelmalla tähdätään tämän eron kiinni kuromiseen.
Perusteena on myös yhä paheneva henkilöstöpula. Palkkatasoa parantamalla halutaan pitää julkinen sektori houkuttelevana työnantajana, jotta nykyiset työntekijät pysyvät alalla ja jotta uuttakin henkilöstöä saadaan rekrytoitua.
Joustava ruokailu kaikkiin työaikamuotoihin
Neuvotteluissa JUKO haluaa joustavan ja joutuisan ruokailun laajenevan kaikkiin työaikamuotoihin. Nyt jaksotyössä ruokailu kestää enintään 15–20 minuuttia, eikä se pidennä työhön sidottua aikaa. Muissa kuin jaksotyöajassa päivittäinen lepoaika – eli 30 minuutin ruokatauko – on puolestaan työntekijän omaa aikaa.

Nyt työnantaja on kuitenkin voinut velvoittaa myös muissa työaikamuodoissa olevia hoitamaan työasioita tai seuraamaan työpuhelinta taukojen aikana. Tämä on aiheuttanut monia paikallisia ristiriitoja, Vattulainen kertoo.

Työntekijän mahdollisuus valita ruokailumuoto edistää työntekijöiden työhyvinvointia, jaksamista ja palvelutuotannon tuloksellisuutta. Muutos ei myöskään lisää työnantajan kustannuksia vaan pikemminkin päinvastoin, hän korostaa.

Sopimukseton tila

Neuvottelut kunta-alan sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksesta (SOTE-sopimus) alkoivat maanantaina 17. tammikuuta 2022.

Koska kunta-alalla voimassa ollut sopimuskausi on nyt 28. helmikuuta päättynyt, sopimuksen piiriin kuuluvat palkansaajat ovat siirtyneet sopimuksettomaan tilaan 1. maaliskuuta.

Sopimuksettomassa tilassa työpaikoilla sovelletaan vanhan sopimuksen määräyksiä, kunnes uusi sopimus tulee voimaan. Tätä kutsutaan jälkivaikutukseksi.
Sopimuksettoman tilan aikana ei ole työrauhavelvollisuutta, eli myös työtaistelut ovat mahdollisia, jos palkansaajat ja työnantaja eivät pääse sopimukseen työehdoista.
SOTE-sopimuksen pääsopijapuoliin kuuluvat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn lisäksi Sote (Super, Tehy, SPAL), Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty) sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

#neuvotellen2022 Twitterissä ja Facebookissa

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
Kerromme kuntasektorin sopimusneuvotteluista kotisivullamme www.juko.fi. Seuraa meitä myös Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022 #sote. Erityisesti nuorille suunnattu neuvottelusisältö Instagramissa @juko_ry.

Lisätietoja:

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)