JUKO: Palkkaohjelmalle on lukuisia perusteita – tänään aiheena sovittelussa

Kunta-alan sovittelussa oli keskiviikon teemana palkkaohjelma. JUKO tavoittelee monivuotisella ohjelmalla palkkojen jälkeenjääneisyyden korjausta, ansiokehityksen turvaamista sekä työn veto- ja pitovoiman parantamista. Kestoksi JUKO esittää neljästä kuuteen vuotta.

JUKOn palkkaohjelmatavoitetta voidaan tarkemmin luonnehtia kuntien ja hyvinvointialueiden ansiokehitys- ja saatavuusohjelmaksi.Sille JUKO on esittänyt neuvotteluissa nämä perustelut:

 • varmistaa kuntien ja hyvinvointialueiden mahdollisuudet pätevän henkilöstön pitoon ja rekrytointiin
 • parantaa palvelujen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta
 • varmistaa, että tehtäväkohtainen vähimmäispalkka vastaa tehtävän edellyttämää koulutusta sekä työn ja työolojen vaativuutta
 • korkeakoulututkintoa edellyttävien tehtävien vähimmäispalkkoja tulisi korottaa asteittain vähintään 3.000 euroon kuukaudessa, ja palkkaohjelma ohjaa myös tähän päämäärään
 • varmistaa, että ansiokehitys ei jää jälkeen yleisistä työmarkkinoista, sekä kompensoida palkkaliukumien vähäisyyttä ja kannustaa paikallisten palkkausjärjestelmien kehittämiseen
 • vähentää segregoitumisesta eli eriytymisestä aiheutuvia haittoja suhteessa yleisiin työmarkkinoihin ja parantaa sukupuolten välistä tasa-arvoa
 • kaventaa vastaavan koulutustason edellyttämien tehtävien välisiä palkkaeroja suhteessa yleisiin työmarkkinoihin
 • kannustaa kouluttautumaan ja syventämään osaamista läpi työuran
    

Kohdennuksia sopimusaloittain

JUKOn esityksen mukaan palkkaohjelman toteutus sitoisi osapuolia voimassaoloaikanaan virka- ja työehtosopimuskausien päättymisten jälkeenkin. Ohjelma koskisi kaikkia kunta-alan sopimuksia: KVTES, OVTES, LS, TS ja SOTE-sopimus.

Kunta-alan pääryhmän alaisuudessa palkkaohjelmasta sovittaisiin kustannusraami, jonka pohjalta sopimusalat kohdentaisivat siihen varattua rahaa. Tässä otettaisiin huomioon:

 • sopimusalakohtaiset erityispiirteet
 • tehtävien kelpoisuusehdot ja niissä tapahtuneet muutokset, jotka käytännössä ovat lisänneet tehtävien vaativuutta
 • johtamis- ja esimiestehtävien vaativuus suhteessa johdettavien/alaisten tehtävien vaativuuteen
 • palkkahinnoittelun ulkopuolisten palkkauksen suhde verrokkiryhmien palkkaukseen
    

Sama teema jatkuu torstaina 24. maaliskuuta

Seuraava sovittelutapaaminen on huomenna torstaina ja teemana jälleen palkkaohjelmat. Lähetämme mahdollisuuksien mukaan sovittelusta julkista tilannetietoa luottamusmiehille ja liitoille.

#neuvotellen2022 Twitterissä ja Facebookissa

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Kerromme kuntasektorin sopimusneuvotteluista kotisivullamme www.juko.fi. Seuraa meitä myös Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022 #kunta. Erityisesti nuorille suunnattu neuvottelusisältö Instagramissa @juko_ry.

Lataa artikkeli

 • Tämä artikkeli (pdf)