Metsähallituksessa neuvotellaan

Metsähallituksen akavalaisten työehtosopimus on Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n sopimus, mutta sen neuvottelemisesta vastaa Loimu. Metsähallituksen talokohtainen sopimus on YTN:n solmiman Paltan erityisalojen (EPA) työehtosopimuksen alasopimus ja aiemmin Metsähallituksessa on yleensä noudatettu suoraan EPA:ssa sovittuja korotusprosentteja palkoissa. Nyt kuitenkin tavoitteena on erilainen ratkaisu.

YTN:n hallitus hyväksyi EPA:n neuvottelutuloksen 13.4.2022. Metsähallituksessa EPA-sopimuksen mukaiset palkankorotusprosentit olisivat tänä vuonna YTN-liittojen jäsenille 1,8 % (0,9 % yleiskorotusta ja 0,9 % työnantajan päättämää yrityskohtaista erää), mutta STTK:n ja SAK:n liittojen jäsenille korotus olisi suurempi.

Tavoitteena on kuitenkin sopia paikallisesti Metsähallituksessa samanlainen palkkaratkaisu kaikille toimihenkilöille keskusjärjestöstä riippumatta ja mahdollisimman suuri yleiskorotusosuus. Tämä olisi siksikin perusteltua, koska Metsähallituksessa rakennetaan parhaillaan uutta palkkausjärjestelmää ja talon sisällä toisistaan eroavat palkkaratkaisut vaikeuttavat sen valmistelua.

Viimeisin neuvottelu Metsähallituksen ja YTN:n välillä oli tiistaina 19.4.2022.

Lisätietoja:

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)