Loimu osallistuu Pride-viikkoon lahjoituksin

Loimu on tehnyt lahjoitukset sateenkaarierityiseen nuorisotyöhön sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoiden ja pakolaistaustaisten parissa tehtävään työhön.

Loimun työvaliokunta on kokouksessaan päättänyt, että Loimu lahjoittaa 1000 euroa sateenkaarierityiseen nuorisotyöhön ja 1000 euroa Together With Pride -toimintaan.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret ovat haavoittuvassa asemassa. Helsinki Pride yhteisö ry:n ympärivuotisen nuorisotyön tavoitteena on kehittää nuorisotyötä niin, että jokainen nuori tulisi kohdatuksi ja arvostetuksi sellaisena kuin on.

Myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat turvapaikanhakijat ja pakolaistaustaiset ihmiset ovat haavoittuvassa asemassa. Monilla on traumaattisia kokemuksia lähtömaistaan, eikä turvapaikkaprosessin rakenteet usein tarjoa riittävää tukea ja työkaluja selviytymiseen. Helsinki Pride -yhteisön Together with Pride -työ tarjoaa ammatillista tukea, vertaistuellisia ryhmiä sekä vaikuttaa lhbtiq-turvapaikanhakijoiden ja pakolaistaustaisten oikeuksien edistämiseksi.

– Haluamme Loimussa edistää yhdenvertaisuutta niin työelämässä kuin muuallakin suomalaisen yhteiskunnan osa-alueilla. Yhdenvertaisuus on yksi Loimun arvoista, ja meillä on tänäkin vuonna ilo olla tukemassa Helsinki Pride -yhteisön tavoitetta poistaa kulttuuriin, kieleen sekä yhteiskunnan rakenteisiin, arvoihin ja normeihin sisältyvää eriarvoisuutta. Yhteinen selkeä tavoitteemme on edistää moninaisuuden kunnioittamista, sanoo Loimun toiminnanjohtaja Mikko Salo.

Lisätietoa:

Helsinki Pride -yhteisö on kansalaisjärjestö ja asiantuntijaorganisaatio, jonka tavoitteena on poistaa kulttuuriin, kieleen sekä yhteiskunnan rakenteisiin, arvoihin ja normeihin sisältyvää eriarvoisuutta.

Työvaliokunta  

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)