Kemian alalla neuvottelut käynnistyneet

Kemianteollisuus aloitti syksyn työmarkkinakierroksen tiistaina 6.9. Teollisuusliiton kanssa. Neuvottelut koskevat kemian perusteollisuuden, muoviteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuuden työehtosopimuksia. Neuvotteluja käydään vuoden 2023 palkankorotuksista.

Vastaavat neuvottelut Ammattiliitto Pron kanssa kemianalan toimihenkilösopimuksesta käynnistyvät 14.9.

Ylempien toimihenkilöiden osalta neuvottelut aloitetaan lokakuun puolella. Loimun yksityissektorin neuvottelupäällikkö Anna Kytömaa on yksi Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n neuvottelijoista.

– Vaikka suhteet toiseen neuvotteluosapuoleen ovat hyvät ja kunnossa, neuvotteluista tulee vaikeat, hän toteaa.

Mikäli neuvottelutulosta ei saavuteta lokakuun 2022 loppuun mennessä, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 31.1.2023 kahden kuukauden irtisanomisajalla, ellei toisin sovita.

– Palkkaratkaisun lisäksi ratkaisematta on edelleen myös kysymys perhevapaita koskevien määräysten muuttamisesta voimassaolevan lainsäädännön mukaisiksi. Työehtosopimuksen mukainen perhevapaatyöryhmä ei ole vielä edes käsitellyt asiaa, Anna Kytömaa toteaa.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)