Kemian alan neuvotteluita jatkettiin Etelärannassa

Ylempien toimihenkilöiden kemian alan työehtosopimusneuvottelut jatkuivat Etelärannassa tiistaina 10.1. Loimu on mukana näissä yksityisen sektorin akavalaisia edustavan Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n käymissä neuvotteluissa. Neuvotteluita jatketaan ensi viikolla torstaina 20.1.

Tällä hetkellä keskustellaan työehtosopimuksen tekstisisällöistä, eikä palkankorotuskeskusteluita ole vielä käyty.

Keskeisenä tavoitteena on meillä YTN:n hallituksen tavoiteasettelun mukaisesti se, että molemmille vanhemmille tarjotaan yhdenvertainen oikeus samanpituiseen, palkalliseen vanhempainvapaaseen. Synnyttävän vanhemman vapaan pituus ei saa lyhentyä, vaikka toisen vanhemman palkallista vapaata pidennetään vastaamaan perhevapaata koskevaa lakimuutosta.

Työehtosopimus päättyy 31.1.2023. Jos ei sopimukseen päästä viimeistään tuolloin, ollaan sopimuksettomassa tilassa.

Tällöin vanhan työehtosopimuksen määräyksiä noudatetaan uuden voimaantulon asti sopimuksen ns. jälkivaikutuksen nojalla uuden työehtosopimuksen voimaantuloon saakka.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)