Teknologiateollisuuteen ja suunnittelu- ja konsulttialalle ylityö- ja matkustuskielto

Yksityisellä sektorilla työskenteleviä akavalaisia edustava Ylemmät toimihenkilöt YTN on julistanut teknologiateollisuuden ja suunnittelu- ja konsulttialan sopimusaloja koskevat ylityökiellon, työasioissa matkustamisen kiellon ja saldojen kerryttämiskiellon. Kiellot astuvat voimaan 18.1.2023 klo 00.00 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Ketä kielto koskee?

Kiellot koskevat noin 90 000 ylempää toimihenkilöä Teknologiateollisuus ry:n ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenyrityksissä. Kyseiset kiellot ovat laillisia ja helposti noudatettavia, koska ylitöiden tekeminen ja vapaa-aikana matkustaminen edellyttävät työaikalain mukaan aina työntekijän suostumusta.

Ylempien toimihenkilöiden tulee pitäytyä säännöllisessä, työsopimuksen mukaisessa, vuorokautisessa työajassa. Lisä- tai ylityötä ei siis saa tehdä ja työtä tehdään vain säännöllisenä työaikana.

Kiellot koskevat myös niitä henkilöitä, joiden palkka sisältää mahdolliset ylityöt ja työajan ulkopuolella matkustamiset.

Ylityö on ylityötä tekopaikasta tai korvaustavasta riippumatta. Lisätyötä on säännöllisen työajan (7,5 tai 8 h) ylittävä työ, joka ei vielä ole ylityötä. Lisätyön tekeminen on ylityökiellon piirissä eli lisätöitä ei tehdä.

Liukuvan työajan puitteissa on syytä pidättäytyä normaalissa työpäivässä eli kieltojen aikana liukumia ei kerrytetä. Mikään ei kuitenkaan estä liukumien käyttämistä eli lyhyempää työpäivää voi tehdä.

Painostustoimiin on jouduttu turvautumaan, koska työnantajilta ei löydy pienintäkään ymmärrystä palkkojen korottamiselle.

– Jäsenkunnalta tullut palaute on asian suhteen ollut poikkeuksellisen voimakas. Painostustoimet ovat tehokkaita, sillä ylemmät toimihenkilöt venyvät töissään paljon. Kun tuo ylimääräinen venyminen loppuu, vaikutukset alkavat näkyä nopeasti. Toivon mukaan nämä toimet riittävät siihen, että sopimus vihdoin viimein syntyy, YTN:n neuvottelupäällikkö Petteri Oksa toteaa.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)