Riistakeskuksen sopimusneuvottelut jatkuvat

Suomen riistakeskuksen työehtosopimuksessa neuvoteltiin 31.1.2023. Ratkaisua vuoden 2023 palkoista voimassa olleen työehtosopimuksen pohjalta ei syntynyt, koska työnantajaliitto Palta haluaa odottaa ns. yleistä linjaa, eli käytännössä vientialojen palkkaratkaisua. Tämä merkitsee, että riistakeskuksen nykyinen työehtosopimus päättyy ja 1.2.2023 alkaen siirrytään sopimuksettomaan tilaan. Sopimuksettomassa tilassa jatketaan vanhan sopimuksen ehtojen noudattamista, kunnes uudesta työehtosopimuksesta on saavutettu neuvotteluratkaisu.

Sopijaosapuolet sopivat uusia neuvotteluaikoja, neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta jatkuvat 10.2.2023. Silloin esillä ovat mm. työehtosopimukseen liittyvät tekstiselkeytykset.

Suomen riistakeskuksen työehtosopimus on työntekijäpuolella Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n sopimus, mutta neuvotteluvastuu siitä on Loimu ry:llä. Lisäksi riistakeskuksen työehtosopimuksesta neuvottelevat Meto – Metsäalan asiantuntijat ja Ammattiliitto Jyty. Työnantajapuolta edustaa Palvelualojen työnantajat Palta.

Lisätietoja:

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)