Kemian alalla sopimukseton tila, neuvottelut jatkuvat 8. helmikuuta

Kemian alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusneuvotteluissa 31.1. käytiin läpi muita kuin palkankorotuksia koskevia sisältöasioita eli ns. tekstikysymyksiä. Työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 31.1. ja näin ollen 1.2. lähtien ollaan sopimuksettomassa tilassa. Vanhan työehtosopimuksen ehtoja noudatetaan kuitenkin sen aikana voimassa olleissa työsuhteissa edelleen ns. jälkivaikutuksen perusteella siihen asti, että uusi työehtosopimus on sovittu.

Neuvottelut jatkuvat 8.2.

Tekstikysymyksissä onkin tapahtunut edistystä. Ratkaisematta on edelleen myös isompia kokonaisuuksia, kuten perhevapaauudistuksen tuomien muutosten saaminen sisällytettyä työehtosopimukseen YTN:n asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Viime kesänä voimaan tulleen perhevapaauudistuksen tavoitteet eivät toteudu sillä, että esim. muutettaisiin ainoastaan työehtosopimuksen perhevapaita koskevia termejä.

Lisätietoja kemian neuvotteluista:

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)