Neuvottelut avattu Loimun omissa sopimuksissa

Loimun omia työehtosopimuksia ovat Suomen metsäkeskuksen TES ja Metsäbiotalouden asiantuntijoiden TES. Kummassakaan sopimuksessa ei päästy vanhan työehtosopimuksen pohjalta neuvottelemaan sopimuksen optiovuoden 2023 palkoista, koska Palvelualojen työnantajaliitto (Palta) haluaa peesata niin sopimuskorotuksissa kuin sopimuskausissa ns. vientialojen linjaa eli käytännössä teknologiateollisuuden ratkaisuja.

Teknologiateollisuudessa vanhat sopimukset sanottiin irti jo viime vuoden puolella ja siellä aloitettiin neuvottelemaan pelkän optiovuoden palkkaratkaisun sijaan kokonaan uutta työehtosopimusta. Tämän takia myös Loimu joutui irtisanomaan työehtosopimuksensa sekä metsäkeskuksessa että metsäbiotaloudessa, sillä Palta kieltäytyi neuvottelemasta optiovuoden 2023 palkoista, ja kuluva vuosi olisi mennyt kokonaan ilman korotuksia, mikäli sopimuksia ei olisi irtisanottu päättymään 28.2.2023. Nyt neuvotellaan siis kokonaan uusia työehtosopimuksia, ja silloin kaikki asiat ovat auki palkkojen lisäksi.

Sopimusten tammikuun lopussa tapahtuneen irtisanomisen jälkeen on helmikuussa neuvoteltu Suomen metsäkeskuksen työehtosopimuksesta maanantaina 6.2. ja 13.2. Seuraava neuvottelu on perjantaina 17.2.

Metsäbiotalouden asiantuntijoiden työehtosopimuksen neuvottelut vanhan sopimuksen irtisanomisen jälkeen aloitettiin tiistaina 14.2. Seuraava neuvottelukerta on vasta maanantaina 27.2.

Kummallakaan sopimusalalla ei olla päästy vielä neuvottelemaan palkankorotuksista, koska Paltalla ei ole ollut vielä siihen valmiutta. Palta on ainoastaan ilmoittanut, että se on sitoutunut teknologiateollisuuden kahden vuoden kokonaiskustannusvaikutukseltaan n. 7 %:n palkkaratkaisuun. Palkkaratkaisun jakautumisesta vuosien tai yleiskorotuksen sekä työnantajan jakaman yrityskohtaisen erän välille ei olla vielä keskusteltu. Tähän mennessä käydyissä neuvotteluissa molemmissa sopimuksissa on käyty läpi yleistä työmarkkinatilannetta ja sen jälkeen keskitytty osapuolten tekstitavoitteisiin, joista tärkeimpiä meille on perhevapaiden palkallisuus.

Metsäbiotalouden asiantuntijoiden työehtosopimus vahvistuu uusilla jäsenillä. Sekä Suomen Metsäyhdistys ry että Suomen Metsäsertifiointi ry (PEFC Suomi) tulevat mukaan sopimukseen ja todennäköisesti vielä kolmaskin uusi työnantaja myöhemmin. Metsäbiotalouden sopimusta on sovellettu vain Tapio Oy:n ja Tapio Palvelut Oy:n toimihenkilöihin sen jälkeen, kun OTSO Metsäpalvelut meni konkurssiin syksyllä 2021.

Lisätietoja:

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)