Kemian alan työehtosopimusneuvottelut jatkuivat tänään

Kemian alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen neuvotteluita jatkettiin 16.2. Neuvotteluja käydään edelleen hyvässä hengessä ratkaisujen löytämiseksi työehtosopimuksen tekstikysymysten, eli muiden työehtojen kuin palkkojen, kokonaisuudesta. Vasta tämän jälkeen aletaan keskustella palkankorotusten tasosta.

Akavalaisia edustava Ylemmät Toimihenkilöt YTN on asettanut tavoitteeksi perhevapaita koskevien kirjausten uudistamisen vastaamaan viime kesänä voimaan tulleen lainsäädäntöuudistuksen henkeä.

Seuraava neuvottelu on maanantaina 20.2.

Lisätietoja:

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)