Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden sopimus allekirjoitettu

Sopimuksen palkkaratkaisu antaa mahdollisuudet neuvotella paikallisesti hyvän palkkaratkaisun ja sen perälautamääräys takaa kaikille korotuksen, mikäli palkkaratkaisua ei saada paikallisesti sovittua.

Vuoden 2023 perälaudassa on kaikille jaettavana 1,0 prosentin kertaerä, joka on 12,5 prosenttia kuukausipalkasta. Kaikille tuleva yleiskorotus on 3,0 prosenttia. Työnantajan jakaman työpaikkakohtaisen erän osuus 0,5 prosenttia.

Vuoden 2024 perälauta takaa kaikille 1,3 prosentin yleiskorotuksen työpaikkakohtaisen erän ollessa 1,2 prosenttia.

Kaksivuotisen ratkaisun kokonaiskustannusvaikutus on 7 prosenttia sopimuskaudelle. Yleiskorotusta tästä on 4,3 prosenttia.

Perhevapaat oli iso ja tärkeä tavoite. Nyt synnyttävälle vanhemmalle on 40 arkipäivän raskausvapaan jälkeen 32 arkipäivän vanhempainvapaa. Sama 32 arkipäivää on myös ei-synnyttävälle vanhemmalle. Ratkaisu on tasa-arvoinen ja ensimmäinen teknologiateollisuuden alalla. Sovitut perhevapaamääräykset auttavat paremmin sovittamaan yhteen vanhemmuuden ja työelämän velvoitteet.

Muutoksia tuli lomautusilmoitusaikaan ja muutosneuvotteluaikoihin. Ne lyhenivät jonkin verran vastapainona perhevapaille. Lyhyempi neuvotteluaika on nyt seitsemän päivää ja pidempi 28.

Uusi työehtosopimus on luettavissa YTN:n sivuilla.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)