Joko huomasit? Luonnontieteilijöillä riittää tulevaisuudessa kysyntää

Ympäristöministeriön tilaamasta, tänään julkaistusta selvityksestä käy ilmi, että elinkeinoelämässä on herätty luontokadon pysäyttämisen kiireellisyyteen ja alan osaajista on suuri kysyntä jo nyt, mutta lähitulevaisuudessa mahdollisesti jopa puutetta. Samaa viestiä tuo esiin Helsingin Sanomien haastattelussa Mari Pantsar. Myös Loimun urapalveluissa on huomattu biologien ammattiosaamisen kasvanut tarve.

– Suomen suurimmat yritykset tulevat vielä kilpailemaan biologeista, ennustaa kestävyystyön konkari, kemian tohtori Mari Pantsar Helsingin Sanomissa tänään ilmestyneessä haastattelussa.

Ympäristöministeriö on tilannut yhdeksän vuoden ajan Sitran kestävyysratkaisuiden osastoa johtaneelta Pantsarilta selvityksen Suomen elinkeinoelämän kyvystä ja halusta torjua luontokatoa. Selvityksessä haastateltiin noin viittäkymmentä elinkeinoelämän organisaatiota: jäsenliittoja ja toimialajärjestöjä, yrityksiä ja rahoituslaitoksia. Selvitys on nyt julkaistu, ja sen mukaan luonto-osaajista on suuri kysyntä lähitulevaisuudessa.

Selvityksessä mainitaan, että ”Luonnontieteiden asiantuntijoita tarvitaan jatkossa kaikilla toimialoilla kaivosteollisuudesta rahoitukseen ja rakennusteollisuudesta julkiseen sektoriin”, ja että ”parin viime vuoden aikana lähes kaikki haastatellut tahot ovat heränneet luontokadon pysäyttämisen kiireellisyyteen ja ekologian osaajilla on nyt suuri kysyntä elinkeinoelämässä. Tällä hetkellä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla on valtava puute osaamisesta.”

– Biologien työttömyys on ollut jo useita vuosia selvässä laskusuunnassa lukuun ottamatta koronapandemian aiheuttamaa hetkellistä häiriötä, mainitsee Loimun urapalvelupäälllikkö Suvi Liikkanen.

– Jäsenistöltämme on tullut esiin, että biologien kasvava tarve konsultointityössä näkyy jo nyt. Lisäksi yrityksissä ekologista osaamista haetaan usein nimikkeillä, jotka alkavat `sustainability`-termillä  – kannattaa siis pitää silmällä työnhaussa nimenomaan tämän avainsanan tehtävänimikkeitä, vinkkaa Liikkanen.

Lisätietoja:

Uutinen Helsingin Sanomissa 1.3.2023: Suomen suurimmat yritykset tulevat vielä kilpailemaan biologeista, ennustaa Mari Pantsar

Ympäristöministeriön tilaama selvitys: Elinkeinoelämä ja luonnon monimuotoisuus. Missä mennään ja mitä tarvitaan?

Ympäristöministeriön tiedote: Selvitys: Suomalainen elinkeinoelämä ymmärtää luontokadon pysäyttämisen kiireellisyyden – toimia on kuitenkin vahvistettava

Katso myös: 

Webinaaritallenne jäsensivuilla (vaatii kirjautumisen): Biodiversiteettiosaajat ja työ luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi

Loimun urapalvelut: Keräsimme työpaikat yhteen työnhakusi avuksi 

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)