Sopimukseton tila Metsähallituksessa, metsäkeskuksessa ja Tapiossa

Metsähallituksen työehtosopimus, Suomen metsäkeskuksen työehtosopimus ja Tapio-konsernissa noudatettava Metsäbiotalouden asiantuntijoiden työehtosopimus päättyivät helmikuun lopussa. Tämä tarkoittaa, että em. taloissa ollaan sopimuksettomassa tilassa maaliskuun alusta, mutta vanhan työehtosopimuksen ehtojen noudattamista jatketaan ns. jälkivaikutuksen perusteella, kunnes uusi sopimus on solmittu. Työrauhavelvoite ei kuitenkaan ole voimassa sopimuksen päätyttyä.

Edellä mainituilla sopimusaloilla on käyty useita neuvotteluja Palvelualojen työnantajaliitto Paltan kanssa. Poikkeus on Metsähallitus, jossa ensimmäinen neuvottelu oli vasta 27.2. Tämä sen takia, että Metsähallituksen talokohtainen sopimus on Paltan erityisalojen työehtosopimuksen (EPA) alainen ja siinä ei olla vielä päästy eteenpäin.

Ongelmaksi neuvotteluissa on muodostunut palkallisista perhevapaista sopiminen. Perheille ja tasa-arvolle tärkeä tavoite on saada molemmille vanhemmille yhtä pitkä palkallinen vanhempainvapaa äidin 40 päivän raskausvapaan jälkeen. Tämä on jo toteutunut mm. valtiolla, kunnissa, yliopistoissa, teknologiateollisuuden ylemmillä toimihenkilöillä ja yksityisellä opetusalalla sekä Työterveyslaitoksessa. Palta kuitenkin on vaatinut niin kovaa kompensaatiota perhevapaille, että neuvotteluratkaisua ei ole toistaiseksi syntynyt.

Metsäkeskuksen sopimuksesta neuvoteltiin edellisen kerran 2.3., ja metsäbiotalouden sopimuksesta neuvoteltiin 27.2. ja 3.3. Seuraavat neuvottelut näillä sopimusaloilla sekä Metsähallituksessa ovat perjantaina 10.3.

Metsäbiotalouden asiantuntijoiden työehtosopimus on laajentumassa, kun siihen liittymisestä ovat jo päättäneet Suomen Metsäyhdistys sekä Suomen Metsäsertifiointi eli PEFC Suomi. Lisääkin mukaan tulijoita on todennäköisesti tulossa.

Lisätietoja:

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)