Suomen riistakeskuksen sopimus voimaan

YTN ja muut sopijaosapuolet ovat hyväksyneet Suomen riistakeskusta koskevan, 17.2. tehdyn neuvottelutuloksen. Tämä tarkoittaa, että riistakeskuksen uusi kaksivuotinen sopimus on nyt voimassa.

Sopimus tuo toukokuussa erillisen kertaerän 506 euroa ja ensimmäiset prosenttikorotukset palkkaan maksetaan kesäkuussa.

Suomen riistakeskuksen työehtosopimus on akavalaista yksityissektoria edustavan neuvottelujärjestö YTN:n sopimus, mutta sen neuvottelemisesta vastaa Loimu. Uuden työehtosopimuksen kausi on 1.2.2023.–31.1.2025. Toukokuun palkanmaksumaksun yhteydessä maksetaan erillinen kertaerä 506 euroa, jonka kustannusvaikutus on 1 % säännöllisen työajan ansiosta.

Henkilökohtaisia palkkoja ja taulukoita korotetaan 3,3 %:n yleiskorotuksella 1.6.2023 lukien. Samana ajankohtana palkkoja korotetaan 0,25 %:n suuruisella yrityskohtaisella erällä. Yrityskohtaisen erän jakoperusteista neuvotellaan luottamusmiesten kanssa yhteisymmärrykseen pyrkien 1.5.2023 mennessä. Erän suuruus lasketaan työehtosopimuksen piirissä olevien toimihenkilöiden maaliskuun 2023 kuukausipalkoista luontoisetuineen.

Henkilökohtaisia palkkoja ja taulukoita korotetaan 1.4.2024 alusta lukien 2 %:n yleiskorotuksella, samoin kuin palkkataulukoita. 1.6.2024 yrityskohtaisen erän suuruus on 0,25 %. Erän suuruus lasketaan työehtosopimuksen piirissä olevien toimihenkilöiden maaliskuun 2024 kuukausipalkoista luontaisetuineen. Yrityskohtaisen erän jakoperusteista neuvotellaan luottamusmiesten kanssa yhteisymmärrykseen pyrkien 1.5.2023 mennessä.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 5,5 % 1.6.2023 lukien. Muilta osin tekstimuutokset olivat vähäisiä ja työehtosopimukseen tuodaan jo aiemmin sovitut viisipäiväistä vuosilomalaskentaa ja perhevapaita koskevat kirjaukset.

Tarkemmat tiedot löytyvät neuvottelutuloksesta. Koko työehtosopimus julkaistaan kirjamuodossa vasta sitten, kun neuvotteluratkaisussa sovittu selkeyttämistyöryhmä on korjannut työehtosopimuksen kieliasun ja lakiviittaukset ajantasalle.

Lisätietoja:

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)