Kemian alan neuvottelut jatkuvat 29.3.

Kemian alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusneuvotteluissa on nyt käsitelty ns. tekstikysymykset, eli asiat, jotka koskevat muita työehtoja kuin palkkaa. Seuraavaksi neuvotellaan palkkaratkaisusta, neuvottelut jatkuvat 29.3.

Lisätietoja:

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)