Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimun jäsenmäärä kasvanut reippaasti

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimun jäsenmäärä on kasvanut vauhdilla viimeisten vuosien aikana, 2020-luvun puolella kasvu on ollut noin 16 prosenttia. Erittäin voimakasta on nuorten jäsenten määrän kasvu, Loimun 16 500 jäsenestä puolet on alle 40-vuotiaita.

Huomattava jäsenmäärän kasvu perustuu siihen, että Loimulla on ollut halua ja kykyä vastata niihin tarpeisiin, joita työelämän muutokset ovat tuoneet mukanaan luonnon-, ympäristö- ja metsätieteellisiltä aloilta valmistuvien tilanteeseen. Vastaavaa, yhtä kattavaa ja syvällistä näiden alojen työmarkkinatilanteen tuntemusta ei löydy mistään muualta.

– Työelämämuutosten ja kansainvälistymisen seurauksena jäsenten tarve virka- ja työsuhdeneuvonnalle on kasvanut merkittävästi. Yksityisellä sektorilla työsopimukset ovat yhä useammin englanninkielisiä ja sisältävät paljon suomalaiselle työelämälle vieraita ilmaisuja ja ehtoja sekä hankaliksi tehtyjä kilpailukielto- ja salassapitosäännöksiä. Muun muassa näitä asioita koskevien yhteydenottojen määrä on kasvanut viime vuosina huomattavasti, ja näihin myös annamme asiantuntevaa neuvontaa ja tukea, kertoo Loimun edunvalvontapäällikkö Arja Varis. – Työelämän epävarmuus näkyy YT-neuvotteluihin ja irtisanomisiin liittyvien yhteydenottojen lisääntymisenä, samoin kuin jo opiskeluvaiheessa osa-aikaisia ja kesätyösuhteita koskevien kysymysten määrässä.

Nuorten aikuisten työelämähaasteisiin ratkaisuja

Monet akateemisen loppututkinnon suorittaneista nuorista aikuisista kohtaavat valmistumisen jälkeen myös haasteita omaa osaamistaan, tavoitteitaan ja haaveitaan vastaavan työpaikan ja urapolun löytämisessä. Loimu tarjoaa luonnon-, ympäristö- ja metsätieteellisiltä aloilta valmistuville monimuotoista tukea työllistymiseen liittyvissä asioissa.

– Työnhaku- ja uravalmennuspalveluidemme kysyntä on jatkuvassa kasvussa. Lisäksi olemme laajentaneet palvelutarjontaamme myös työssä olevien hyvinvoinnin tukeen, esihenkilöiden työnohjaukseen ja yrittäjyyssparraukseen, kertoo urapalvelupäällikkö Suvi Liikkanen. – Kaikki nämä palvelut ovat liiton jäsenille maksuttomia.

Sitoutuminen nuorten jäsenten edunvalvontaan on näkynyt konkreettisesti myös akavalaisten neuvottelupöydissä. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja yksityisellä sektorilla Ylemmät Toimihenkilöt YTN asettivat viime neuvottelukierroksella keskeiseksi tavoitteeksi tasapuolisten palkallisten perhevapaiden saamisen työehtosopimuksiin. Sukupuolineutraalien, tasa-arvoisten perhevapaiden toteutuminen myös käytännössä koskeekin jo valtaosaa akavalaisista palkansaajista.

– Mikään muu taho kuin ammattiliitot ei neuvottele jäsenilleen rahanarvoisia kollektiivisia sopimuksia, joilla turvataan toimiala- tai sektorikohtaisesti suurten työntekijäjoukkojen tasapuolinen palkkakehitys ja oikeudenmukaiset työehdot. Näyttää selkeästi siltä, että myös nuoret korkeakoulutetut haluavat ammattiliittojensa jäseninä olla mukana ja kannustaa meitä tässä työssä, ja se on lupaavaa Loimun ja muidenkin akavalaisten liittojen tulevaisuutta ajatellen, toteaa Loimun toiminnanjohtaja Mikko Salo.

Lue Akavan sivuilta: Järjestäytyminen luo pohjan hyvälle työelämälle ja vakaalle yhteiskunnalle

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)