Ehdota Akava-yhteisön yrittäjäpalkinnon saajaa

Vuosittain Akava myöntää yrittäjäpalkinnon tunnustuksena ansioituneelle yrittäjälle tai ammatinharjoittajalle. Tavoitteena on tuoda esille yrittäjyyden suurta merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle, talouskasvulle ja työllisyydelle. Kenet tulisi palkita tänä vuonna? Lähetä ehdotuksesi 31. toukokuuta mennessä.

Palkinnon saaja voi olla akavalainen yrittäjä tai henkilö tai ryhmä, joka on toiminut merkittävällä tavalla akavalaisen yrittäjyyden hyväksi.

Ehdotuksia palkinnon saajista voi tehdä kuka tahansa akavalaiseen liittoon kuuluva henkilö, Akavan jäsenjärjestöt sekä AKY – Akavalaiset yrittäjät ry. Myös yrittäjänä voit itse ehdottaa itseäsi palkinnonsaajaksi – jätä turha vaatimattomuus pois ja kehu kaveria tai itseäsi ja saavutuksiasi!

Palkintona on yrittäjän osaamisen kehittämiseen kohdennettu 5 000 euron rahoitus ja Danske Bankin tarjoama palvelupaketti. Yrittäjä voi itse päättää, mihin koulutukseen tai muuhun yrityksen osaamispohjan kehittämiseen hän käyttää palkintorahan. Lisäksi tuetaan kotimaista taidetta ja kulttuuria, joten palkintoon kuuluu suomalaisen taiteilijan grafiikanlehti.

Mitä ehdotuksesta pitää käydä ilmi?

Kerro ehdotuksessa nämä seikat:
– Yrittäjäpalkintoehdokkaan nimi sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
– Jos yrittäjäpalkintoehdokkaaseen liittyy yritys, mainitse yrityksen verkkosivuosoite ja y-tunnus.
– Perustelut, miksi kyseisen ehdokkaan tulisi saada palkinto.

  • Mikä on ehdokkaan taustalla olevan yrityksen tarina? Onko yritys menestynyt tai kasvanut vuosien varrella? Onko yrityksessä, sen toiminnassa tai kasvussa jotain ainutlaatuista?
  • Millainen ehdokkaan yrittäjyyden polku on ollut? Onko hän esimerkiksi toiminut useissa yrityksissä?
  • Onko jotain, joka liittyy hyvän johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen tai vastuullisuuden ja eettisten arvojen huomioimiseen?
  • Miten innovaatiokyky ja ammattitaito on näkynyt esimerkiksi kykynä joustaa toimintaympäristön muutoksissa?
  • Miten ehdokkaan koulutusala näkyy yritystoiminnassa?
  • Miten ehdokas on toimillaan edistänyt yritystoimintaa ja yrittäjämyönteistä asenneilmapiiriä Suomessa?

– Minkä akavalaisen liiton jäsen hän on?
– Yhteystiedot henkilöön, jolta voi saada lisätietoa yrittäjäpalkintoehdokkaasta, jos ei sama kuin sähköpostin lähettäjä

Vapaamuotoiset ehdotukset perusteluineen pyydetään 31.5.2023 mennessä. Ehdotukset käsitellään luottamuksellisena.

Akavan hallitus päättää palkinnonsaajasta yrittäjäpalkintoryhmän ehdotuksesta.

Palkinnon ohjesääntö sisältää tarkemmat tiedot siitä, mihin palkinnon saajaa valittaessa erityisesti kiinnitetään huomiota.

Lisätiedot, ohjesäännön ja ohjeet osallistumiseen löydät Akavan verkkosivulta.

Lisätietoja:

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)