Kemian alan ylemmille toimihenkilöille saatiin työehtosopimus

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Kemianteollisuus ry hyväksyivät 17.5. työehtosopimuksen kemian alan ylemmille toimihenkilöille.

Sopimuksen mukaan alalla maksetaan 400 euron kertaerä kesäkuussa sekä 400 euron kertaluonteinen palkankorotusten myöhennyskorvaus heinäkuussa. Ellei paikallisesti sovita toisin muusta palkkaratkaisusta, lokakuussa 2023 maksetaan 2,2 prosentin yleiskorotus. Toukokuussa 2024 maksetaan 2,6 prosentin yleiskorotus ja lisäksi 0,9 prosentin yritys- tai työpaikkakohtainen erä.

Työehtosopimuksessa sovittiin uutena asiana tasa-arvoisista perhevapaista. Synnyttävä vanhempi saa jatkossa 40 päivän palkallisen raskausvapaan. Lisäksi sekä synnyttävä että ei-synnyttävä vanhempi saavat 28 päivän palkallisen vanhempainvapaan.

– Nyt sovittu perhevapaiden palkallisuus edistää uudistuneen lainsäädännön tavoitetta, että perhevapaiden pitäminen jakautuisi aiempaa tasaisemmin molempien vanhempien kesken. Lisäksi monimuotoiset perheet voivat yhdistää työn ja perhe-elämän. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että palkallisista perhevapaista on nyt sovittu kaikissa ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksissa, sanoo YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki.

– Työelämää parantavan ratkaisun ansiosta kemianteollisuuden yritykset pysyvät houkuttelevina työnantajina. Ne saavat todennäköisesti myös tulevaisuudessa työvoimaa, joka arvostaa kestävää työelämää, sanoo YTN:n kemian alan sopimusalavastaava Mia Adolfsson.

Uusi työehtosopimus tulee voimaan heti ja on voimassa 31.1.2025 saakka. Sopimus koskee noin 10 000 kemian alalla työskentelevää ylempää toimihenkilöä. Heistä loimulaisia on reilu 1 000.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)