Metsäkeskukselta leikkaaminen on harkitsematonta

Maaseudun Tulevaisuuden 23.5. julkisuuteen tuomien tietojen mukaan parhaillaan käynnissä olevissa hallitusneuvotteluissa oltaisiin merkittävästi leikkaamassa Suomen metsäkeskuksen rahoitusta. Esillä ollut leikkausten kymmenien miljoonien eurojen kokoluokka tarkoittaisi käytännössä Metsäkeskuksen joidenkin toimintojen lakkauttamista kokonaan, millä olisi vakavia seurauksia koko Suomen metsien hoidolle.

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu muistuttaa, että Suomen metsäkeskuksella on tärkeä lakisääteinen tehtävä metsälakien noudattamisen valvonnassa. Metsäkeskus tuottaa ja jakaa merkittävää tietoa Suomen metsistä – sen metsävaratieto kattaa 99 % koko Suomen yksityismetsien pinta-alasta. Tämä tieto on nyt ja jatkossa erittäin keskeistä metsiin liittyvälle päätöksenteolle niin koko maan kuin paikallisellakin tasolla. Suomen tavoitteet sekä luontokadon pysäyttämiseksi että ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi nojaavat vahvasti metsiimme.

Lisäksi Metsäkeskuksen tehtäviin kuuluu neuvoa ja kouluttaa metsänomistajia metsien hoidossa, kestävässä hyödyntämisessä ja suojelussa. ”Suomessa on yli 570 000 yksityistä metsänomistajaa. Ilmastokestävä metsätalous edellyttää koko tämän joukon tukemista pitkäjänteisesti. Se ei onnistu, jos Metsäkeskuksen toiminnasta leikataan”, jyrähtää Loimun toiminnanjohtaja Mikko Salo.

Loimun puheenjohtaja Jouni Vainio pitää leikkauspohdintoja kestävän metsänhoidon kannalta todella riskialttiina. ”Metsäkeskuksessa tehtävä työ perustuu pitkään jatkuneeseen yhteistyöhön metsänomistajien kanssa sekä vakiintuneisiin toimintamalleihin lain valvonnassa ja neuvonnassa. Jos toiminta joudutaan nyt leikkausten takia ajamaan alueellisesti alas, menetetään pysyvästi jotain arvokasta”, Vainio sanoo, ja jatkaa: ”Suomessa on metsiä kautta maan – paikallistason metsätietoa ja tukea tarvitaan niin Helsingissä, Kauhajoella kuin Inarissakin.”

Lue lisää: Maaseudun Tulevaisuus 23.5.2023: Tällainen on hallitusneuvottelijoiden säästövaatimus maa- ja metsätaloudelle: 80 miljoonaa euroa leikattava

Loimu on julkaissut 25.5.2023 aiheesta samansisältöisen kannanoton päättäjille ja medialle.

Lisätietoja:

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)