Loimu mukana tekemässä Taimitekoja

Loimu ja Akavan kahdeksan jäsenliittoa ovat mukana 4H:n Taimiteko-toiminnassa. Taimiteossa ryhdytään konkreettisiin toimenpiteisiin hiilidioksidin sitomiseksi ilmakehästä ja hiilinielujen kasvattamiseksi Suomessa.

Taimiteon tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Tukemalla hiilinielujen kasvattamista niin yritykset kuin yksityishenkilötkin voivat tehdä ilmastoteon. Samalla tuetaan myös nuorten työllistämistä, sillä taimia istuttavat suomalaiset nuoret.

4H:n Taimiteossa kompensoidaan hiilidioksidipäästöjä lisäämällä hiilinieluja metsänistutuksilla. Lisäksi työllistämme lahjoituksellamme nuoria. Taimiteoilla tarjotaan kesätöitä erityisesti yhdeksäsluokkalaisille, joilla voi ikänsä vuoksi olla haastavaa saada kesätyöpaikkaa. Taimiteoilla lujitetaan nuorten luontosuhdetta – hankkeessa istutetut metsät toimivat myös oppimisympäristöinä tuhansille lapsille ja nuorille tulevina vuosina.

– Loimu on yhteisakavalaisessa Taimiteossa mukana nyt neljättä kertaa. Osallistumme hankkeeseen istuttamalla 800 tainta, jotka sitovat yhteensä 187 200 kilogrammaa hiilidioksidia. Tämä vastaa Loimun viiden vuoden hiilijalanjälkeä, kertoo järjestöpäällikkö Johanna Hristov.

Tänä vuonna nuoret istuttavat yhteensä 5 600 taimea Akava-metsään Utajärvelle 5.– 6. kesäkuuta 2023. Istutustyöstä vastaavat Utajärven ja Muhoksen 4H-yhdistykset. Istutuskohteen omistaa Suomen 4H-liitto ja kyseessä on turvetuotannosta poistunut maa-alue. Katso lisätietoja Utajärven istutusalueesta, jolla Akava-metsäkin sijaitsee: Utajärvi – Taimiteko

Mikä Taimiteko?

  • Taimiteko tarkoittaa konkreettista tekoa, jonka yritys tai yhteisö voi tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
  • Taimiteko voi olla vaikka vain muutaman taimen istuttamista tai esimerkiksi koko vuoden hiilidioksidipäästöjen kompensoimista. Samalla työllistetään suomalaisia nuoria.
  • Lisätietoa Taimiteko-verkkosivulta

Vuonna 2022 nuoret istuttivat 8 427 taimea Akava-metsään Utajärven Petkeensuolla.
Kuva: 4H/Taimiteko.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)