Metsähallituksen työ- ja virkaehtosopimus hyväksytty

Palvelualojen työnantajat PALTA ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ovat hyväksyneet Metsähallituksen työ- ja virkaehtosopimuksen, YTN:n hallitus hyväksyi sopimuksen kokouksessaan 8.6.

Sopimus on voimassa 28.2.2025 asti kuten 21.4.2023 saavutetulla neuvottelutuloksella sopimuskaudelle 2023 – 2025 uusittu Paltan erityisalojen työehtosopimus (EPA-TES).

Palkankorotuksista vuonna 2023 sovittiin paikallisesti 9.5.2023. Vuoden 2024 palkantarkistuksista neuvotellaan 15.5.2024 mennessä.

Lisätietoja:

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)