Hallitusohjelman hyvät, pahat ja rumat

TKI-rahoituksen tulevaisuus näyttää valoisalta, luonnonvarojen hoidon ja ympäristönsuojelun rahoituksen taas huolestuttavalta - työelämäheikennykset vetävät synkäksi.

Loimulla oli ennen eduskuntavaaleja kaksi kärkitavoitetta uuden hallituksen hallitusohjelmaan.  Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus tulee nostaa vähintään neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Lisäksi on turvattava riittävä rahoitus laadukkaalle luonnonvarojen hoidolle ja ympäristönsuojelulle.

Petteri Orpon johtaman hallituksen hallitusohjelma Vahva ja välittävä Suomi sitoutuu selkeästi parlamentaarisesti sovittuun TKI-rahoituksen nostoon, kiitos siitä! Tätä kautta Suomella on avaimet kehittyä korkean osaamisen kärkimaana ja olla mukana ratkaisemassa suuria aikamme haasteita. Vihreä siirtymä vaatii tutkimusta ja innovaatioita, ja tätä kautta niihin päästään – loimulaiset omilla työpaikoillaan mukana siirtymää tekemässä.

Luonnonvarojen hoidosta ja ympäristönsuojelusta sen sijaan on vielä aikaista sanoa lopullista näkemystä. Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen otetaan ohjelmassa vakavasti, uusia mittareita ja tiekarttoja kehitetään, valtion vanhat metsät suojellaan, vapaaehtoisia luonnonsuojeluohjelmia jatketaan. Erittäin valitettavaa on kuitenkin se, että niin luonnonvarojen hoidosta kuin ympäristönsuojelusta leikataan rahoitusta eri tavoin. Hallinnollisesti isona uudistuksena ELY-keskukset yhdistetään osaksi monialaista, valtiovarainministeriön alaista virastoa lupakäsittelyjen sujuvoittamiseksi. Loimulaisia on paljon töissä ELY-keskuksissa, ja seuraamme tarkasti, miten uudistus käytännössä tullaan toteuttamaan.

Hallitusohjelmassa suunnitellut heikennykset työehtoihin ja puuttuminen työmarkkinajärjestöjen sopimusautonomiaan sen sijaan vievät Suomea synkkään suuntaan. Akava on ottanut laajasti kantaa eri työlainsäädännön heikennyksiin, ja Loimu jakaa tämän huolen. Suomalaisen työmarkkinajärjestelmän vahvuus on ollut työntekijöiden ja työnantajien yhdessä sopiminen, ja näin pitäisi olla myös jatkossa. Tulemmekin yhdessä muiden työmarkkinajärjestöjen kanssa tekemään kaikkemme heikennysten vastustamiseksi ja hyvän työelämän puolesta.

Lue Akavan asiantuntijoiden analyysi hallitusohjelmasta Akavan verkkosivuilta

Lisätietoja:

?
Aaro Riitakorpi
Yhteiskuntasuhde- ja neuvottelupäällikkö
09 6226 8516, 050 5937 558

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)