Loimu tukee Helsinki Pride yhteisö ry:n toimintaa

Loimu on lahjoittanut 1000 euroa sateenkaarierityiseen nuorisotyöhön ja 1 000 euroa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoiden ja pakolaistaustaisten parissa tehtävään Together With Pride -toimintaan.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Helsinki Pride yhteisö ry:n ympärivuotisen nuorisotyön tavoitteena on kehittää nuorisotyötä niin, että jokainen nuori voi olla oma itsensä, kokea yhteenkuuluvuutta ja saada tarvitsemaansa tukea. Yhteiskunnan syrjivät rakenteet ja normatiiviset asenteet kohdistuvat nuoriin kaikkein kovimmin. Nuorisotyöllä tarjotaan turvallisia tiloja, vertaistuellista toimintaa sekä ammatillista tukea.

Together with Pride -toiminta tarjoaa ammatillista tukea, vertaistuellisia ryhmiä ja tekee vaikuttamistyötä turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaisten sateenkaari-ihmisten oikeuksien edistämiseksi. Tavoitteena on, että yhä useampi löytää palvelun piiriin.

– Yhdenvertaisuus on yksi Loimun arvoista. Siksi haluamme tänäkin vuonna tukea Helsinki Pride -yhteisön tavoitetta poistaa kulttuuriin, kieleen sekä yhteiskunnan rakenteisiin, arvoihin ja normeihin sisältyvää eriarvoisuutta. Haluamme Loimussa edistää yhdenvertaisuutta niin työelämässä kuin muuallakin suomalaisen yhteiskunnan osa-alueilla, sanoo Loimun toiminnanjohtaja Mikko Salo.

Lisätietoa:

Helsinki Pride -yhteisö on kansalaisjärjestö ja asiantuntijaorganisaatio, jonka tavoitteena on poistaa kulttuuriin, kieleen sekä yhteiskunnan rakenteisiin, arvoihin ja normeihin sisältyvää eriarvoisuutta.

Loimun strategia ja arvot  

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)