Loimu: Metsähallituksessa haettava vaihtoehtoja irtisanomisille

Loimu vaatii, että Metsähallitus vähentää irtisanottavien määrää alkavissa muutosneuvotteluissaan ja etsii aidosti muita keinoja tarvittaville säästöille. Nyt muutosneuvotteluissa ovat uhattuina osa Metsähallituksen lakisääteisistä tehtävistä, joita on osin hoidettu määräaikaisin työtehtävin.

Metsähallitus ilmoitti 12.10. aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskevat sen Luontopalveluita sekä konsernin yhteisiä toimintoja. Muutosneuvottelujen ulkopuolelle jäävät muun muassa Metsähallituksen metsätalous ja eräpalvelut. Luontopalvelut hoitaa maamme kansallispuistoja ja retkeilyalueita. 

Neuvottelut koskevat noin 460 vakituista työntekijää ja ne johtavat enimmillään 60 vakituisen työsuhteen päättymiseen. Myös monien työntekijöiden toimenkuviin ja palvelussuhteen ehtoihin on tulossa olennaisia muutoksia. Metsähallitus aikoo tehostaa toimintojaan ja selvittää myös ulkoistusmahdollisuuksia.

Nyt alkavien vähennysten taustalla on Metsähallituksen tiukentuva rahoituskehys, kun valtion budjettiesitys on edellyttää ensi vuonna noin kahdeksan miljoonan euron säästötavoitetta Metsähallituksen luontopalveluissa.

Loimu vaatii, että eduskunnan käsitellessä valtion ensi vuoden budjettia otetaan huomioon Metsähallituksen Luontopalvelujen määrärahatarve. Metsähallituksen on jatkossakin voitava hoitaa ja suojella valtion maa- ja vesialueita sekä huolehtia siitä, että niiden luontoarvot säilyvät ja että kansalaiset voivat jatkossakin nauttia laadukkaista luontopalveluista.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)