Hallitusohjelman metsäkirjaukset eivät toteudu irtisanomisten takia

Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa on monia hyviä metsiä koskevia kirjauksia, mutta ne eivät toteudu Suomen metsäkeskuksen irtisanomisten takia, sanoo Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimun neuvottelupäällikkö Jukka Sippola. Metsäkeskus olisi tärkeä toimija hallitusohjelman metsätavoitteiden toteuttamisessa, mutta sen 532 vakinaisesta toimihenkilöstä lähes sata vähennetään ensi vuoden aikana.

Kun valtion budjettiesitys tuli julki, metsäkeskus aloitti välittömästi syyskuun lopussa henkilöstön vähentämiseen tähtäävät muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut päätettiin 15. marraskuuta heti kun lakisääteinen 6 viikon minimiaika neuvotteluille oli käytetty.

Neuvottelujen lopputuloksena 50 pysyvässä työsuhteessa olevan henkilön työsuhde irtisanotaan joulukuun aikana. Lisäksi 30 muuta irtisanotaan, mutta heille tarjotaan irtisanomisen vaihtoehtona määräaikaisia tehtäviä. 20 henkilöä jää eläkkeelle, eikä tilalle palkata uusia.

Vakinaisten työntekijöiden kokonaisvähennys tulee siis olemaan noin 100 henkilöä. Tämän lisäksi yli 80 määräaikaisen työntekijän työsuhde päätetään, valtaosa vuodenvaihteessa.

Metsänomistajien palvelut heikkenevät

Työntekijöiden ohella metsäkeskuksen rahoitusleikkausten suurimpia kärsijöitä ovat metsänomistajat ja maakunnat. Henkilöstöresurssien vähentämisen jälkeen metsäkeskuksen työ keskittyy hallintoon ja metsälain valvontaan. Metsänomistajien neuvonta ja maakunnallinen yhteistyö sekä elinkeinotoiminnan edistäminen jäävät väkisinkin taka-alalle, kun tekijöitä ei ole enää riittävästi.

Henkilöstövähennysten johdosta metsäkeskus leikkaa metsänomistajien henkilökohtaisesta neuvonnasta, supistaa toimistoverkkoaan ja näkyvyyttään maakunnissa sekä myös ruotsinkielisiä palvelujaan. Huolestuttavaa on myös metsäkeskuksen vetäytyminen ympäristötukien edistämisestä, sillä yksityismetsät etenkin Etelä-Suomessa muodostavat suurimman haasteen luonnonhoidolle ja -suojelulle.

Suomen metsäkeskuksen työ liittyy kiinteästi myös maamme huoltovarmuuteen, etenkin energian saannissa metsistä, mikä on nykyisessä maailmantilanteessa syytä muistaa.

Hallitusohjelmassa on useita viittauksia erilaisiin parempaa metsänhoitoa ja metsäympäristön hoitoa edistäviin kampanjoihin, joissa metsäkeskus olisi ollut luonteva toimija. Rahoituksen riittämättömyyden ja siitä johtuvien henkilöstöleikkausten takia ne jäävät nyt toteuttamatta.

– Mielestämme olisi ollut asiallista jatkaa neuvotteluita siihen asti, kunnes valtion ensi vuoden budjetti joulukuussa vahvistetaan eduskunnassa, jolloin myös metsäkeskuksen lopullinen rahoitustilanne olisi ollut tiedossa, neuvottelupäällikkö Sippola sanoo.

Lisätietoja:
Jukka Sippola, Loimu ry:n neuvottelupäällikkö, jukka.sippola@loimu.fi, puh. 040 5513 104

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)