Akavan lausunto työmarkkinamallista: Sopimalla on saavutettu paras tulos

Akava on 9.1. antanut työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon vientivetoista työmarkkinamallia ja sovittelujärjestelmän kehittämistä koskevista hallitusohjelmakirjauksista. Lausunnossa lähtökohtana on, että suomalaisilla työmarkkinoilla on saavutettu paras tulos, kun osapuolet ovat kehittäneet työehtoja ja alan palkkausta keskinäisen luottamuksen ja yhdessä sovittujen sääntöjen puitteissa.

Työmarkkinajärjestelmässä on myös jatkossa voitava ottaa huomioon alakohtaisuus: työehtojen ja palkkauksen tulisi ensisijaisesti perustua kunkin alan tilanteeseen ja kehitykseen. Akava katsoo, että ehdotettu lainsäädäntö, joka asettamalla palkankorotusten ylärajan vientialojen sopimusten tasolle rajoittaisi valtakunnansovittelijan toimivaltaa, heikentäisi sovittelujärjestelmää ja lisäisi työrauhahäiriöitä. Se rikkoo myös kansainvälisiä sopimuksia ja ammattiliittojen autonomiaa.

Akavan näkemyksen mukaan neuvottelut uudesta työmarkkinamallista kuuluvat palkansaaja- ja työnantajaliitoille ja niiden neuvottelujärjestöille. Neuvotteluille on annettava riittävästi aikaa, jotta siihen myös sitoudutaan laajasti. Lue koko lausunto

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)