Merkittävä edunvalvontavoitto JUKOlle: Tehtäväkohtaista vaativuustasoa ei voi sitoa ainoastaan nimikkeeseen

Työtuomioistuin vahvistaa ratkaisussaan, että yliopistojen yleisen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän mukaan tehtäväkohtainen vaativuuden arviointi tulee tehdä henkilön tosiasiallisen työtehtävän sisällön eikä pelkästään tehtävänimikkeen perusteella.

Työtuomioistuin antoi välituomion 30.11.2023 asiassa, joka koskee yliopistojen yleisen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän tehtäväkohtaisen palkanosan määräytymistä. 

Tapauksessa oli kyse siitä, että yliopistotutkijan nimikkeellä työskennellyt henkilö oli pyytänyt tehtäväkohtaisen vaativuuden uudelleenarviointia tasolta 7 tasolle 8, mutta arviointiryhmä oli arvioinut vaativuustason muuttumattomaksi. Välituomion mukaan työnantaja ei kuitenkaan pystynyt esittämään työehtosopimuksen mukaisia perusteita olla arvioimatta tehtävää tasolle 8. Työtuomioistuin vetosi ratkaisunsa perusteina muun muassa siihen, että työehtosopimuksen osapuolet eivät ole sopineet ainoastaan professorin tehtävän sijoittuvan vaativuustasolle 8.

Työtuomioistuin katsoi, että kantaja on esittänyt asiassa uskottavan näytön siitä, että kyseisessä yliopistotutkijan tehtävässä on työn luonteen osalta kyse tiedeyhteisön korkealle arvostamasta tutkimus- ja opetustyöstä. Työtuomioistuin totesi tuomionsa perusteluissa, että kantajan tehtävä oli vähitellen kehittynyt vaativammaksi ja sitä oli pidettävä vaativuudeltaan tason 8 tehtävänä. “Työehtosopimuksen mukaista tehtävänkuvaukseen ja tosiasiallisten työtehtävien sisältöön perustuvaa vaativuuden arviointia ei voida sivuuttaa palkkausjärjestelmässä, jossa ei ole sovittu palkkauksen perustuvan nimikekohtaiseen hierarkiaan ja jossa ei ole määritelty, miten yksittäiset tehtävänimikkeet sijoittuvat eri vaativuustasoille.”, työtuomioistuin linjasi.

– Tämä on merkittävä edunvalvontavoitto, joka vahvistaa, että yliopistojen palkkausjärjestelmän tulee toimia sopimuksen edellyttämällä tavalla. Vanhoihin käytäntöihin perustavia sopimuksen vastaisia käytäntöjä sopimuksen soveltamisen osalta kannattaa haastaa. Jatkossa tiettyjä vaativuustasoja ei voida sitoa pelkästään tehtävän nimikkeisiin, Loimun edunvalvontapäällikkö Arja Varis toteaa tyytyväisenä.

Jukolaiset luottamusmiehet auttavat työpaikoilla vaativuustason määrittelyyn ja työtehtävien vaativuuden arviointiin liittyvissä asioissa ja jäsenet voivat myös aina olla yhteydessä suoraan Loimun työ- ja virkasuhdeneuvontaan. 

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)