Työttömyysturvasäännökset uudistuneet  

Maamme hallitus on toteuttanut lukuisia työttömyysturvan muutoksiin liittyviä toimenpiteitä.

Osa muutoksista tuli voimaan jo vuoden alusta (esim. omavastuuajan pidentyminen), ja osa tulee voimaan myöhemmin keväällä (lapsikorotukset ja työtulon suojaosa poistuvat) tai alkusyksystä (muutokset työssäoloehtoon).   

Tiesitkö, että tuloihin sidottua ansiosidonnaista päivärahaa voidaan maksaa vain, mikäli olet ollut työttömäksi jäädessä työttömyyskassan jäsen vähintään työssäoloehtoon vaadittavan ajan. Lisäksi ansiopäivärahan saamisen edellytyksenä on ollut 26 kalenteriviikon työssäoloehdon täyttyminen, jota tarkastellaan pääsääntöisesti työttömyyttä edeltävien 28 kuukauden ajalta. 2.9.2024 voimaan tuleva laki tuplaa ansiosidonnaiseen vaadittavan työssäoloehdon pituuden.  

Ansiosidonnaisen vaadittu työssäoloehto pitenee 2.9. lähtien  

Työssäoloehto pitenee ja on 2.9.2024 lähtien 12 kuukautta (eli noin 52 viikkoa). 1.9.2024 asti työssäoloehto kertyy, kuten tähänkin asti, eli 26 työttömyyttä edeltäneen työssäoloehdon täyttäneen kalenteriviikon ajalta.   

Jos sinulla on 26 viikon työssäoloehto kerrytettynä viimeistään 1.9.2024 mennessä ja työttömyytesi alkaa 2.9.2024 tai ennen kuin työssäoloehtoa on kertynyt uuden lain mukaisesti vähintään puolikas työssäoloehtokuukausi, vanhan lain mukainen työssäoloehto riittää ansiosidonnaisen päivärahan maksuun.   

Jos liityt työttömyyskassan jäseneksi viimeistään ma 4.3.2024 ja työssäoloehtoa kertyy jokaiselta viikolta, täyttyy työssäoloehtoon vaadittava 26 viikkoa 1.9.2024. Tässä tulee kuitenkin ottaa huomioon, että jos kyseiselle ajalle (4.3.-1.9.2024) osuu yksikin viikko, jolloin työssäoloehtoa ei kerrykään esim. palkattoman poissaolon takia, ei 26 viikon työssäoloehto ole koossa 1.9.2024 mennessä.  

Kannattaa myös huomata, että vanhan lain mukainen 26 viikon työssäoloehto ei ”lukitu”. Eli ei riitä, että olet ansainnut vanhan lain mukaisen 26 viikon työssäoloehdon ennen 2.9.2024, jos et silloin hae ansiopäivärahaa työttömyyden, osa-aikatyön tai lomautuksen vuoksi. Kun jatkat töissä uuden lain ollessa voimassa vähintään puolikkaan työssäoloehtokuukauden verran, työssäoloehtoa tulkitaan uuden lain mukaan. Käytännössä kerrytetty työssäoloehto ”lukittuu” vain silloin, jos henkilö on työssäoloehdon täyteen kertymisen jälkeen ollut hyväksyttävästä syystä pois työmarkkinoilta välittömästi ennen työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumistaan. Hyväksyttäviä syitä olla pois työmarkkinoilta ovat esim. sairaus, asevelvollisuus, siviilipalvelus, opinnot, apurahakausi ja lapsen syntymä. 

Silloin, kun työssäoloehdon kertymistä tarkastellaan uusien europerusteisten sääntöjen mukaan, työssäoloehdon pituus on 12 kuukautta. Tällöin ajalta ennen 2.9.2024 kertyneet työssäoloehdon täyttävät kalenteriviikot muunnetaan työssäoloehtokuukausiksi siten, että 3 tai 4 työssäoloehtoa kerryttävää kalenteriviikkoa muodostaa yhden työssäoloehtokuukauden ja vastaavasti 1 tai 2 työssäoloehtoa kerryttävää kalenteriviikkoa muodostaa puolikkaan työssäoloehtokuukauden. 

 Esimerkkejä työssäoloehdon kertymisestä. Työttömyyskassa tekee päätökset päivärahan maksamisesta, tarkemmat tiedot työttömyyskassasta. 

  1. Henkilö on liittynyt työttömyyskassan jäseneksi 4.3.2024. Hän on ollut koko jäsenyysajan opiskelija, mutta työskennellyt työssäoloehtoa kerryttävässä työssä opintojen ohella. Jäsen valmistuu elokuussa 2024. Hänellä on 26 viikon työssäoloehto täynnä 1.9.2024 mennessä. Hän jatkaa vielä syyskuun kokoaikatöissä (saaden palkkaa vähintään 930 e/kk), ja jää 1.10.2024 alkaen työttömäksi. Hänellä on lakimuutoksen jälkeen kuukausi uutta työssäoloehtoa kerrytettynä, joten työssäoloehtoa tulkitaan uuden lain mukaan. Jäsen ei ole oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan, sillä uuden lain mukainen 12 kuukauden työssäoloehto ei täyty, vaikka ajalta 4.3.-1.9.2024 kertyneet työssäoloehdon täyttävät viikot muunnetaan työssäoloehtokuukausiksi. 
  1. Jäsen valmistuu lokakuussa 2024. Hänellä on 26 viikon työssäoloehto täynnä 1.9.2024 mennessä. Hän opiskelee päätoimisesti valmistumiseensa 2.10.2024 saakka ja jää valmistumisen jälkeen 3.10.2024 alkaen työttömäksi. Koska opiskelu on ylihypättävää aikaa, eikä jäsenelle ole kertynyt uutta työssäoloehtoa 2.9.2024 jälkeen, jäsen on oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan vanhan lain mukaisen 26 viikon työssäoloehdon perusteella. 
  1. Jäsen on täysipäiväisesti töissä 1.1.2024-31.12.2024, (palkka vähintään 930 e/kk) ja jää työttömäksi 1.1.2025. Hän on ollut töissä uuden työssäoloehdon voimassaolon aikana 1.9.-31.12.2024 yhteensä 4 kk, ja saa ansiosidonnaista päivärahaa, koska uuden lain mukainen 12 kuukauden työssäoloehto on täyttynyt ajalla 1.1.2024-31.12.2024. 

Tarkemmat lisätiedot täältä  ja ajantasaiset tiedot muutoksista: tyj.fi sekä erko.fi. Osaa muutoksista vasta valmistellaan (esim. ansiosidonnaisen päivärahan tason porrastaminen)  

Miten voin liittyä työttömyyskassaan?   

Työttömyyskassaan voit liittyä vain, kun sinulla on voimassa oleva palkkatyösuhde.   

Työttömyyskassaan voit liittyä OmaLoimusta löytyvällä lomakkeella. Työttömyyskassan jäsenyys alkaa aikaisintaan liittymispäivästä. Liittymisilmoituksen voi tehdä myös etukäteen, kun töiden aloittamispäivä on tiedossa.  Kirjaudu OmaLoimuun.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)