THL:ssä käynnistyivät muutosneuvottelut

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) aloitti koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut perjantaina 8. maaliskuuta. Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisen THL:n määrärahat ovat olleet jo pitkään epätasapainossa.

THL on kertonut tarpeesta vähentää henkilöstöä nykyisestä viitisentoista prosenttia. Jos tavoite toteutuu tällaisena, se saattaa tarkoittaa jopa 200 tehtävän päättymistä. Laitos työllistää toistaiseksi noin 1 300 henkilöä.

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimivan THL:n tehtävät perustuvat lakiin. Muun muassa koronapandemiassa laitoksen rooli tiedon ja ohjeistuksen tuottajana poliitikoille ja yhteiskunnan toiminnassa pitämiselle oli kriittinen. Silti sille osoitetut määrärahat ovat olleet useita vuosia epätasapainossa.

Tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio tarvitsee riittävää vakautta

Jo ennen perjantaina alkaneita muutosneuvotteluja THL on irtisanonut 2000-luvulla tuotannollis-taloudellisin perustein noin 400 työntekijää. Jukolainen pääluottamusmies Timo Sinervo arvioi nykytilannetta:

– Tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio tarvitsee riittävää vakautta. THL:n koko olemassaolon ajan rahoitus on sahannut edestakaisin. Ensin saamme lisärahoitusta johonkin, sitten tehtävät säilyvät ilman rahoitusta ja joudumme muutosneuvotteluihin.

Sinervo huomauttaa, että vaikka hankkeisiin voidaan palkata uusia työntekijöitä, asiantuntijuuden kehittyminen vie vuosia.

– Meillä on useita tehtäviä, jotka vaativat varautumista. THL:n tehtävät ovat hyvin monimuotoisia. Niihin kuuluu myös lakisääteisiä viranomaistehtäviä, eikä kyse ole vain tutkimustyöstä. Suurelta osin tutkimus tehdäänkin ulkopuolisella kilpaillulla rahoituksella, Sinervo jatkaa.

– THL:ssä puolustamme tässä ajassa ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Olisi tärkeää, että myös jatkossa pystymme keskittymään yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta vahvistavaan sekä väestön terveyteen ja hyvinvointiin merkittävästi vaikuttavaan toimintaan sekä palvelujärjestelmän kehittämiseen, toteaa THL:n pääjohtaja Mika Salminen tiedotteessa 28.2.

Nyt tehtävillä toimilla pyritään sopeuttamaan laitoksen toiminta niin, että talous ja toiminta ovat tasapainossa nykyisen kehyskauden 2024-2027 kuluessa.

Tutkimus-, asiantuntija-, esihenkilö- ja hallintotehtävissä THL:ssä työskenteleviä edustavat muutosneuvotteluissa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn luottamusmiehet. Neuvottelujen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kertonut kestävän noin kaksi kuukautta. Suunnitellut sopeutukset ovat sen mukaan niin suuria, että laitoksen on organisoitava toimintansa uudelleen.

THL aloittaa muutosneuvottelut – sopeutustarve jopa 12 miljoonaa euroa | THL:n tiedote 28.2.2024

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)