Paikallisen sopimisen kehittäminen tulisi tehdä yhteistyössä

Hallitusohjelman kirjaukset paikallisesta sopimisesta ovat laajoja. Tämän mukaisesti lainsäädäntöä esitetään uudistettavaksi siten, että paikallinen sopiminen on nykyistä huomattavasti laajemmin mahdollista myös työnantajaliittoon kuulumattomissa yrityksissä sekä myös niillä työpaikoilla, joilla ei ole valittuna liittoon kuuluvaa henkilöstön edustajaa. Lisäksi säännöksiä halutaan muuttaa niin, että myös yrityksen kanssa tehdyllä työehtosopimuksella voidaan sopien poiketa samoista työlainsäädännön säännöksistä, joista poikkeaminen on nyt mahdollista vain valtakunnallisella työehtosopimuksella.

Kolmikantainen työryhmä käsitteli viimesyksystä lähtien paikalliseen sopimiseen liittyvää lakihanketta. Käytännössä tässä työryhmässä ei otettu juurikaan huomioon palkansaajapuolen näkemyksiä. Palkansaajakeskusjärjestöt ovat jättäneet yhteisen eriävän mielipiteen hallituksen esitykseen, ja Loimu jätti lausuntopalveluun myös lausunnon lakiesityksestä. Muutosten on suunniteltu tulevan voimaan 1.1.2025.

Paikallisen sopimisen kehittäminen kokonaisuutena toimivammaksi järjestelmäksi tulisi tehdä kokonaisuutena harkiten, kohti tasapainoisempaa vuoropuhelua työnantajan ja työntekijän välillä. Loimu yhtyy Akavan esittämiin näkemyksiin paikallisen sopimisen kehittämisestä , johon sisältyisi mm.

  • työsuojeluviranomaisten paremmat resurssit sopimisen valvontaan
  • hyvitysmaksut työehtosopimusrikkomuksista myös järjestäytymättömille yrityksille sekä
  • lakiin kirjattu luottamusmiehen ensisijaisuus henkilöstön edustajana aina silloin, kun luottamusmies on valittu työpaikalla.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)