Uutta: Danske Bankin opiskelijan edut

Merkittäviä etuja akavalaisen liiton opiskelijajäsenelle.

Suomalaisopiskelijoiden taloudellinen mielenrauha on mittaushistoriansa alimmalla tasolla, ja opiskelijat ovat selvästi aiempaa enemmän huolissaan siitä, etteivät selviä luotoistaan ja lainoistaan, ilmenee Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha 2024 -tutkimuksesta. *)

Suomalaisopiskelijoista vain 15 prosenttia suhtautuu nykyiseen taloudelliseen tilanteeseensa erittäin suuressa määrin tai suuressa määrin luottavaisesti.

Opiskelijoiden taloudellisen mielenrauhan kokonaisindeksi on aiemmin ollut lähellä koko väestön indeksiä, mutta nyt se jää kymmenyksen sen alle ja on vuodesta 2018 alkaneen mittaushistorian alhaisin. Tänä vuonna yli 24-vuotiaiden opiskelijoiden taloudellinen mielenrauha on laskenut silmiinpistävän paljon. Nuorimpien opiskelijoiden (18–24 vuotiaat) taloudellinen mielenrauha on huomattavasti korkeampi kuin yli 24-vuotiaiden opiskelijoiden. Ero on entisestään kasvanut viime vuodesta.

Danske Bank ja Akava ovat tehneet yhteistyötä jo vuodesta 2016, ja tekevät nyt yhdessä korkeakouluopiskelijoille kädenojennuksen, joka helpottaa opintolainan korkorasitusta ja kannustaa opiskelijoita rahallisella tuella aloittamaan säännöllisen säästämisen jo opiskeluaikana. Yhteistyö tuo opiskelijoille rahallisesti merkittäviä uusia etuja, jotka auttavat keskittymään opintoihin. Etujen yhteenlaskettu rahallinen arvo on ensimmäisen vuoden opiskelijalle jopa 300 euroa.

Korkeakouluopiskelijan Akava-edut lyhyesti:

  • Uuden opintolainan nosto ilman toimituskuluja ja nostopalkkiota, 0 % marginaalilla 5 vuotta
  • Uuteen Säännöllisen Säästämisen rahastosäästösopimukseen 30 euron pesämuna
  • Osakesäästötilin avaajalle ensimmäiset 5 osakekauppaa ilman välityspalkkiota, ei hallinnointikulua
  • Danske Silver -päivittäispalvelupaketti ilman kuukausimaksua
  • Mastercard Gold -yhdistelmäkortti ilman vuosimaksua
  • Sadonkorjuutilin säästöille 3 kk:n Euribor – 0,9 % korkoa ensimmäisestä eurosta alkaen
  • Maksuton vuokravakuustilin panttaus

Tutustu kaikkiin etuihisi Danske Bankin verkkosivulla.

*) Taloudellinen mielenrauha 2024 -kyselytutkimus

Danske Bank on jo vuodesta 2018 selvittänyt pohjoismaalaisten taloudellisen mielenrauhan tasoa kyselytutkimuksella.

Tämän Pohjoismaissa toteutetun selvityksen pohjalta Danske Bank on kehittänyt taloudellista mielenrauhaa kuvaavan indeksin. Indeksi on rakennettu kysymyksistä, jotka mittaavat ihmisten luottavaisuutta omaan taloudelliseen tilanteeseensa, talouteen liittyvien huolten määrää ja oman taloudellisen tilanteen tulevaisuudennäkymiä

Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä YouGovin kuluttajapaneeleissa 11.4-19.4.2024.

Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18 vuotta täyttäneet kansalaiset kussakin maassa iän, sukupuolen ja alueen mukaan edustavilla otoksilla. Otoskoko Suomen osalta on 3031, jolloin keskimääräinen virhemarginaali kokonaistasolla on noin ±1,6%-yksikköä (95%:n luottamustasolla).

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)