Ilmiöt, tiede ja tutkimus

Lehden etusivulle

Tutustu loimulaisten alojen ajankohtaisiin aiheisiin.

15.4.2021 Valokeila

Ikkuna metsien muutokseen

Sata vuotta sitten käynnistyneillä valtakunnan metsien inventoinneilla (VMI) kerätyllä tiedolla voimme seurata pitkällä aikavälillä tapahtuneita muutoksia metsissä.

15.4.2021 Valokeila

Harrastajat tarkkailevat linnuston tilaa

Lintulajien kannanmuutokset ovat hyvä indikaattori monelle asialle luonnossa. Tietoa kannoista voidaan hyödyntää esimerkiksi arvioitaessa maatalouden ympäristötukien oikeaa kohdentumista.