Huoltovarmuus 4/5

vuosaarensatama

Suuruuden näkökulma

Jatkuvuuden hallinta on metsäteollisuudelle tärkeä osa normaalia arkea.

Metsäteollisuus on prosessiteollisuutta, jonka kaikkien osasten tulisi toimia häiriöttä ja katkotta. Teollisuudenala käyttää valtavia määriä energiaa ja raaka-aineita, ja toiminnan häiriöttömyyttä niin tuotannossa kuin logistiikassakin on mietitty todella paljon.

Metsäpoolin poolisihteeri ja Metsäteollisuus ry:n valmiuspäällikkö Juha Palokangas muistuttaa, että metsä­teollisuus on yksi Suomen suurimmista vientialoista, jonka tuottamat vientitulot ovat tärkeässä asemassa suomalaisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä. 

– Sijaintipaikkakunnillaan sellutehtaat ovat tärkeitä työnantajia, ja myös tärkeitä energian – erityisesti kaukolämmön – lähteitä. Mekaanisen metsäteollisuuden avulla Suomesta löytyy omaa kattavaa puurakennusmateriaalien tuotantoa. Erilaiset metsäteollisuustuotteet, esimerkiksi hygieniatuotteet, ovat välttämättömiä modernissa yhteiskunnassa. Sen vuoksi pyrimme pitämään pyörät pyörimässä myös poikkeusoloissa. Ei se ole sen kummempaa.


Suomen metsäteollisuus – kuten koko Suomi – tarvitsee toimivia merikuljetuksia. Suomi on saari, Juha Palokangas muistuttaa. Kuvassa konttilaiva lähdössä Helsingin Vuosaaren satamasta.
juhapalokangas

Haasteet huoltovarmuudelle

Suurin yksittäinen huoltovarmuushaaste on merikuljetusten varmistaminen. Tuotannosta yli 70 prosenttia päätyy vientiin ja tuosta määrästä 90 prosenttia laivataan eri puolille maailmaa. Näin ollen myös satamien täytyy toimia. Sähkön ja lämmön suhteen metsäteollisuus on samanaikaisesti sekä iso kuluttaja että tuottaja.

– Sellutehtaat tuottavat energiaa yli oman tarpeen, mutta paperi- ja kartonkikoneet käyttävät runsaasti energiaa. Kunkin yksittäisen laitoksen energiatalous ja energiaan riittyvät ratkaisut ovat monen tekijän yhteistulos, mitään yleispätevää sääntöä ei ole.

Kyberturvallisuus on elintärkeää kaikelle automaation varassa toimivalle teollisuudelle – myös metsäteollisuudelle. Iso haaste on myös ilmastonmuutos, joka hankaloittaa puuhuoltoa lisäämällä sen kausivaihteluja. 

– Perinteisesti valtaosa puusta on korjattu talvella. Talven lyhentyminen ja vastaavasti roudattoman ajan piteneminen pakottavat keksimään uutta teknologiaa, jonka avulla puuta voidaan korjata myös pehmeillä maapohjilla. Joudumme myös miettimään korjuulogistiikkaa aikaisempaa pehmeämmillä ja huonokuntoisemmilla paikallisteillä.

Palokangas muistuttaa, että ilmastonmuutos on tullut jäädäkseen ja meidän pitää elää sen kanssa. 

– Onneksi metsäteollisuuden tuotteet ja energiantuotanto perustuvat uusiutuvaan raaka-aineeseen eli puuhun ja 2/3 osaa uusituvasta energiasta on metsäteollisuussidonnaista. Suomen metsät viilentävät siis ilmastoa jatkossakin, Palokangas sanoo.

– Kokonaisinfra ja hyvä suunnittelu ovat tärkeitä sopeutumisessa ilmaston lämpenemiseen. Lisäksi tarvitaan jatkossakin ketteriä teollisuuden toimintaedellytyksiä parantavia ratkaisuja ja päätöksiä. Hyvä esimerkki tästä ovat suuret ja ympäristöystävälliset ekorekat, joilla on pystytty kehittämään autokuljetuksia. •

Lue seuraavaksi Huoltovarmuus 5/5 tästä.

teksti | Jussi-Pekka Aukia Kuvat | Jussi-Pekka Aukia ja Veikko Somerpuro / Port of Helsinki

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.