puutaimet

Päästöt, joita ei voi leikata taloudellisesti järkevällä tavalla, voidaan kompensoida rahoittamalla jotain sertifioitua päästövähennyshanketta, esimerkiksi metsänistutusta.

 

Entä kompensaatio?

Päästöjen vapaaehtoista kompensointia on kritisoitu eettisesti vääränä. Huolellisesti toteutettu ja valvottu kompensointi on kuitenkin järkevämpää kuin esimerkiksi lentomatkustamisen kieltäminen. Kiellot kärjistävät vastakkainasetteluja ja saattavat johtaa myös poliittiseen umpikujaan.

Suomalaisyritys Nordic Offset välittää vapaaehtoisen päästökaupan hankkeiden päästövähennyksiä yrityksille ja organisaatioille ja myös konsultoi asiakkaitaan ympäristöstrategian rakentamisessa ja toiminnan saattamisessa hiilineutraaliksi.

– Laskemme, mikä on yrityksen hiilijalanjälki, ja millä keinoin sitä on mahdollista pienentää. Ja ne päästöt, joita ei voi leikata taloudellisesti järkevällä tavalla, asiakas voi kompensoida rahoittamalla jotain sertifioitua päästövähennyshanketta, asiantuntija Maija Saijonmaa kertoo.

– Kun päästöille saadaan hinta haittaverojen, tullien ja kompensaation muodossa, markkinat alkavat etsiä keinoja päästöjen leikkaamiseksi, Maija Saijonmaa sanoo.
maija

– Hankkeet ovat yleensä laajoja ja pitkäkestoisia, ja niiden tulee olla riippumattomien kolmansien osapuolten sertifioimia ja valvomia.

Globaaleja ratkaisuja 

Kompensoinnissa oman toiminnan päästöjä hyvitetään muualla tehtävillä hankkeilla, joilla joko sidotaan hiiltä ilmakehästä tai poistetaan päästöjä, ja joita ei toteutettaisi ilman kompensoijien antamaa rahoitusta. Kompensointi ei siten onnistu hankkeilla, jotka jo muutenkin realisoituisivat, eikä aikaansaatuja päästövähennyksiä saa lukea kenenkään muun hyväksi missään muualla. 

Hankkeet toteutetaan yleensä kehittyvissä maissa, joissa euroilla saadaan aikaan enemmän kuin kehittyneissä maissa. Siellä ei myöskään ole juuri ollut säänneltyjä päästövähennystavoitteita, joten kohteita päästöjen vähentämiseen on löytynyt helpommin kuin kehittyneistä maista. Jatkossa ilmastotoimia edellytetään myös kehittyviltä mailta, mikä tekee sopivien vapaaehtoisten hankkeiden löytämisestä aikaisempaa vaikeampaa.

Ilmakehän kannalta ei ole väliä, missä päin maailmaa päästöjä vähennetään tai nieluja kasvatetaan.

– Moni haluaisi toteuttaa hankkeita Suomessa – esimerkiksi istuttaa puita. Vaikka se olisi hyvä ilmastoteko, se ei sovi kompensaatiohankkeeksi, sillä tämä nielun lisäys otetaan jo huomioon EU-säädösten mukaisissa Suomen valtion velvoitteissa , Saijonmaa sanoo.

– Hiilen poistaminen ilmakehästä on silti tärkeää ja kiireellistä. Siihen tarvitaan sekä hiiltä sitovia että päästöjä leikkaavia hankkeita ja toimenpiteitä myös muilla kuin päästökaupan alaisilla sektoreilla.

Bisnestä, ei kehitysapua

Kun päästöille saadaan hinta haittaverojen, tullien ja kompensaation muodossa, markkinat alkavat etsiä keinoja päästöjen leikkaamiseksi. Saijonmaa uskoo, että markkinat myös nuo keinot löytävät. 

Nordic Offset tarjoaa osuuksia esimerkiksi Etiopiassa tehtävästä metsänistutushankkeesta ja Ugandassa toteutettavassa hankkeessa, jossa väestölle myydään tuetusti puhtaita keittimiä, joilla puolitetaan perheiden päivittäinen polttopuiden tarve. Molemmilla on luotettava WWF:n ja muiden johtavien ympäristöjärjestöjen perustama Gold  Standard -sertifikaatti, joka edellyttää ilmastohyötyjen lisäksi toteutukselta sosiaalisten kestävyyskriteerien täyttämistä.

Päästöjen kompensointia ei kuitenkaan pidä sekoittaa kehitysapuun, vaikka jotkut hankkeet siltä näyttäisivät.

– Tämä on liiketoimintaa, jossa hintaan vaikuttaa suoraan hankkeiden toteutumiskustannusten lisäksi kysynnän ja tarjonnan laki. Tällä hetkellä kompensoidun hiilitonnin hinta on noin 4–14 euroa, mutta se tulee todennäköisesti nousemaan virallisenkin päästökaupan hiilitonnin hinnan tavoin. Kompensaation kysyntä on ollut jo parin vuoden ajan voimakkaassa kasvussa. 

Lue seuraavaksi Kestävyysongelmaan ei löydy yhtä syyllistä -juttu tästä.

Teksti: Jussi-Pekka Aukia, Kuvat: Shutterstock ja Maija Saijonmaan arkisto

 

 

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.

Anna palautetta

Viesti välitetään sähköpostilla sivuston ylläpitäjille. Sitä ei julkaista.