Äänestä loimulaista eurovaaleissa!

Loimu tukee europarlamenttivaalissa ehdolle asettuneita jäseniään tarjoamalla maksutonta näkyvyyttä jäsenviestinnässään. Ehdokkaita on ilmoittautunut kaksi.

Valtteri Paakki, Suomen Keskusta r.p., nro 115

Koti Espoossa, työt Keski-Suomessa ja juuret Oulun seudulla. Työskentelen aluekehityksen ja aluesuunnittelun parissa Keski-Suomen liitossa.

Europarlamentissa haluan olla rakentamassa kestävää ja reilua Euroopan unionia. Meidän on tärkeää pitää kiinni yhteisistä eurooppalaisista ilmastotavoitteista ja samalla suojella luonnon monimuotoisuutta. EU-tasolla asetetaan sitovat tavoitteet ja jäsenvaltioiden tasolla mietitään sopivat toimenpiteet. Jotta tavoitteisiin päästään, on eurooppalaista TKI-rahoitusta kasvatettava. Se on myös EU:n kilpailukykyä kasvattava toimi.

Vihreä siirtymä on tehtävä reilusti. Meidän on tuettava niitä ihmisiä ja alueita, jotka siirtymän myötä mahdollisesti menettävät elinkeinonsa. Tarvitsemme myös jatkossa aluekehityspolitiikkaa, jolla luodaan edellytyksiä rakentaa hyvinvointia. Vihreässä siirtymässä on tärkeää huomioida sosiaalinen hyväksyttävyys. Vaikutusten arviointiin perustuva vuorovaikutteinen suunnittelu on keino löytää hyväksyttävät ratkaisut vihreän siirtymän toteuttamiselle.

www.valtteripaakki.fi https://www.instagram.com/valtteripaakki/

Petri Rinne, Suomen Keskusta r.p., 116

Olen 49-vuotias metsänhoitaja (MMM) Sastamalan Kärppälästä ja neljän teini-ikäisen/aikuisen lapsen isä. Toimin EU-osarahoitteisen kehittämisyhdistys Leader Joutsenten reitin toiminnanjohtajana. Kaudeksi 2011-14 minut valittiin EU:n Leader-kehittämisyhdistysten kattojärjestön ELARDin hallituksen puheenjohtajaksi, jossa tehtävässä opin sovittamaan yhteen eri jäsenmaiden kantoja ja näkemyksiä maaseudun kehittämiseen. ELARD edustaa noin 3000 EU:n maaseutualueen alhaalta ylöspäin -kehittämistä EU:n eri toimielimissä. Vuodet 2016-21 toimin paikalliskehittämisen yhteistyöjärjestön Suomen Kylät ry:n hallituksen puheenjohtajana ja parhaillaan olen ruokaketjua pellolta kauppaan ja pöytään edustavan Satafood ry:n hallituksen puheenjohtajana sekä Pirkanmaan kyliä edustavan Pirkan Kylät ry:n hallituksen puheenjohtajana. EU-verkostoissa minulla on Suomen maa-asiantuntijan pesti Euroopan maaseutuverkostossa (CAP Network) ja Euroopan meri- ja kalatalousverkostossa (FAMENET). Olen myös ahkera kirjoittaja ja luennoitsija, ja julkaissut oppaita EU:n Leader-toimintatavan levittämisestä uusille alueille ja politiikkalohkoille sekä esitelmöinyt aiheesta viidellä eri mantereella, mm. Euroopan ja Yhdysvaltojen yliopistoissa.

Vahvuuteni EU-vaaleissa ovat 25 vuoden työuran aikana rakentuneet kattavat EU- ja globaalitkin verkostot. Suomella on Euroopan Parlamentissa 15 edustajapaikkaa yhteensä 720:sta, eli esimerkiksi metsäasioiden edistäminen vaatii tiivistä yhteistyötä muiden metsämaiden, esimerkiksi Ruotsin, Itävallan ja Saksan kanssa. Metsäasioiden lisäksi haluan olla mukana EU:n maatalous- ja maaseutupolitiikan CAPin uudistuksessa, joka vastaa noin kolmanneksesta EU:n budjetista ja jota on vietävä kevyempään, vähemmän byrokraattiseen suuntaan sekä puolustusyhteistyön tiivistämisessä, sillä yhteistyössä NATOn kanssa EU:n on kyettävä luomaan uskottava vastavoima imperialistiselle Venäjän nykyjohdolle.

www.petririnne.fi