Työelämässä opiskelu

Osaamisen kehittymisestä huolehtiminen ja työelämän jatkuvan oppimisen tarpeet luovat koko työuran ajalle täydennys- ja aikuiskoulutustarpeita. Voit kouluttautua työnantajan tarjoamilla kursseilla, tai opiskella itsenäisesti korkeakoulujen tutkintomuotoisissa opinnoissa, avoimen yliopiston, aikuiskoulutuskeskuksen tai kansalaisopiston kursseilla tai vaikka verkossa ympäri maailman tarjolla olevilla MOOC-opinnoissa. Koulutuksia on tarjolla suppeasta hyvin laajaan, kursseista tutkintoihin, ja kannattaakin pohtia, mikä soveltuisi parhaiten omaan tilanteeseen ja tarpeisiin.

Opintojen rahoittaminen

Jos haluat vahvistaa osaamistasi tai vaihtaa alaa ja lähteä opiskelemaan, joudut miettimään myös opintojen rahoitusta.  Opiskelu on sijoitus tulevaisuuteen, mutta opiskeluaikana voi joutua taloudellisesti tiukalle. Oman toimeentulon voi rahoittaa opintojen aikana monella eri tavalla. Tuen saamiseen vaikuttaa mm. se, oletko työtön vai työsuhteessa ja aiotko opiskella päätoimisesti.

Aikuiskoulutus toteutetaan usein joustavasti opiskelijoiden ehdoilla, mikä mahdollistaa opintojen suorittamisen myös kokopäivätyön ohessa. Joihinkin aikuiskoulutuksiin on mahdollista hakea opintotukea, aikuiskoulutustukea tai muita opintoetuuksia kuten työmarkkinatukea. Aikuiskoulutuksessa rahoituksen järjestää usein myös opiskelija itse.

Aikuiskoulutuksen rahoitusvaihtoehdot

 • Työllisyysrahasto myöntää omaehtoiseen koulutukseen osallistuville aikuisopiskelijoille aikuiskoulutustukea joko tutkintoon johtavaan opiskeluun tai ammatilliseen lisä- ja jatkokoulutukseen. Aikuiskoulutustukea on esitetty lakkautettavan 1.8.2024 alkaen. Lakiesitys on eduskunnan käsittelyssä.

  Tuen saajan tulee olla työ- tai virkasuhteessa tai toimia itsenäisenä yrittäjänä. Aikuiskoulutustuen saaminen edellyttää myös, että olet ollut vähintään kahdeksan vuotta työelämässä, nykyinen työsuhteesi on kestänyt vähintään vuoden ja olet opintojen ajan työstäsi opintovapaalla yhtäjaksoisesti vähintään kahden kuukauden ajan. Lisäksi voit saada sivutulotuloa enintään 250 euroa bruttona kuukaudessa, etkä saa saada muuta tukea. Aikuiskoulutustuen saamiseksi kaikkien edellä mainittujen ehtojen tulee täyttyä. Tukea maksetaan enintään 15 kuukauden ajalta. Palkansaajan aikuiskoulutustuki koostuu perusosan lisäksi palkkatulojen perusteella määräytyvästä ansio-osasta. Aikuiskoulutustuen perusosa on ollut 1.8.2017 lähtien 592,11 euroa bruttona.

 • Aikuisille suunnattuihin ammatillisiin perustutkintoihin sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen voi saada myös Kelan myöntämää opintotukea, jos opinnot ovat päätoimisia.

 • Työvoimakoulutus

  Oppisopimuskoulutus ja työvoimakoulutus ovat opiskelijoille maksuttomia. Työvoimakoulutus on suunnattu ensisijaisesti työttömille työnhakijoille ja sitä rahoittaa Työ- ja elinkeinohallinto. Työvoimakoulutus on usein ammattitutkintoon tai sen osaan tähtäävää koulutusta, jonka tavoitteena on parantaa työhön sijoittumismahdollisuuksia. Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta ja koulutukseen osallistuvalle työnhakijalle maksetaan koulutuksen ajalta työttömyysetuutta (ansiopäiväraha, peruspäiväraha tai työmarkkinatuki), johon hän on oikeutettu. Lisäksi maksetaan kulukorvausta.

  Omaehtoinen opiskelu

  Myös omaehtoisia opintoja on mahdollista opiskella menettämättä työttömyysetuutta. Opiskelun tulee kuitenkin olla päätoimista opiskelua ja koulutuksen tulee olla tutkintoon johtavaa. Työttömyysetuutta omaehtoisen opiskelun ajalle hakevan henkilön tulee olla vähintään 25-vuotias työtön työnhakija ja TE-toimiston täytyy todeta koulutuksen parantavan opiskelijan työmahdollisuuksia ja ammattitaitoa. Työttömyysetuutta opiskeluun voidaan myöntää enintään 24 kuukauden ajalle.

Kaipaatko sparrausta urasi seuraavaan vaiheeseen?

Voit pohtia uravalmentajan kanssa sitä, mikä sinua kiinnostaa ja millaisia opintoja haluaisit suorittaa. Valmennus auttaa sinua selkeyttämään uramuutoksesi suuntaa.