Työsuhteen päättämissopimus

Työsuhteen päättämistä koskevalla sopimuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa työsuhteen osapuolet yhteisesti sopivat työsuhteen päättymisestä ja siihen liittyvistä ehdoista. Voi olla myös sopimuksia, joissa sovitaan työsuhteen päättymiseen liittyvistä yksityiskohdista jo käytyjen yt-neuvotteluiden päättymisen jälkeen. Näissä tilanteissa työnantaja tarjoaa työntekijälle irtisanomisajan palkan lisäksi erillisen korvauksen.

Päättämissopimuksessa on usein mainittuna ainakin

  • sopimuksen osapuolet
  • sopimuksen tausta ja tarkoitus
  • erokorvauksen määrä ja sen maksamisen ajankohta
  • muut mahdolliset korvaukset, joita ovat esimerkiksi irtisanomisajan palkka, lomakorvaus, ylityökorvaukset ja tulospalkkiot
  • työsopimuksen päättymiseen liittyvät käytännön yksityiskohdat, esimerkiksi työntekovelvoitteesta vapauttaminen ja työnantajan omaisuuden palauttaminen
  • kilpailukieltovelvoitteesta vapauttaminen ja muun työn vastaanottaminen.

Päättämissopimuksella on vaikutuksensa mm. verotukseen, ansiosidonnaisen päivärahan maksuun ja eläkekertymään. Nämä vaikutukset tulee läpikäydä huolella.

Työsuhteen päättämissopimusta ei tule allekirjoittaa kiireellä, ja työnantajan tulee antaa kohtuullinen aika harkita tarjotun päättösopimuksen ehtoja. Muussa tapauksessa päättämissopimus saattaa olla oikeustoimilain nojalla pätemätön. Liiton lakiasiantuntijoilta saat apua sopimuksen läpikäymisessä.