Geologia ja geofysiikka

Geologia tarkoittaa maaperän ja maankuoren muovautumista ja rakennetta tutkivaa tieteenalaa. Geologiassa käytetään myös apuna fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa. Maankuori on tärkeä raaka-aineiden, rakennusmateriaalin ja energian lähde sekä myös luonnonvarojen säilö. Geologien osaamisalueita ovat mm. paikkatieto, geokemia, kenttätyöskentely ja kartoittaminen, laboratorioanalyysit, minerologia, rakennegeologia, geofysiikka ja kaivostoimintaan liittyvä osaaminen.

Geologiaa voi opiskella Helsingin, Oulun ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Geofysiikkaa voi opiskella Helsingin ja Turun yliopistossa. Geologeja valmistuu vuosittain keskimäärin 50 ja geofyysikkoja 5. Työpaikka löytyy tyypillisimmin Uudeltamaalta, Lapista tai Varsinais-Suomesta.

Työllistävät alat ja esimerkkejä työnantajista

  • Agnico-Eagle Finland
  • Boliden
  • Dragon Mining
  • Endomines
  • Terrafame
  • Destia
  • NCC Industry
  • YIT
  • Posiva
  • Fennovoima
  • A-Insinöörit
  • Golder Associates
  • Outotec
  • Pöyry
  • Ramboll
  • Sitowise
  • WSP Finland
  • Aluehallintovirastot
  • ELY-keskukset
  • Geologian tutkimuskeskus GTK
  • Ilmatieteenlaitos
  • Luonnonvarakeskus LUKE
  • Suomen Ympäristökeskus SYKE
  • Helsingin yliopisto
  • Oulun yliopisto
  • Turun yliopisto
  • Åbo Akademi

Alan ilmiöitä

 • kaivosteollisuuden kiinnostavuus ja ulkomaiset toimijat Suomessa –> työsuhteen ehdoissa on kirjavuutta ja toimintakulttuureissa eroa
 • ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) liittyvät prosessit, projektimuotoinen toiminta
 • yleisesti melko hyvä palkkataso
 • julkiselle sektorille työllistytään keskimääräistä useammin
 • yksityisyrittäjämäinen toiminta lisääntyy

Geologien ja geofyysikkojen nimikkeitä työssä

Työllisyys ja uranäkymät

Geologeja on työmarkkinoilla noin 900, geofyysikkoja noin 100. Työmarkkinoilla olevista työttöminä työnhakijoina on hieman alle 5 prosenttia, noin 45 henkeä. Alaan vaikuttaa yleinen työmarkkinoiden tilanne nopeasti ja ammattiryhmän pienuuden vuoksi työttömyysprosentti voi heilahdella nopeastikin. Tällä hetkellä työllisyystilanne näyttää hyvältä. Kaivosteollisuuden tulevaisuus vaikuttanee ammattiryhmään voimakkaasti, mutta toisaalta konsultatiivisen työn tarve tasaa vaikutuksia.

Geologin uratarina

Kun ammatti on betonipetrografi, voi sitä joutua selittämään kysyjälle. Geologi Anne Huhdan urapolku kansainväliseen konsulttiyhtiöön betonin ominaisuuksien tutkijaksi kulki sopivien sattumusten kautta.

Geologi Anne Huhta

Tutustu geologian ja geofysiikan työpaikkoihin

Olemme listanneet työnhakusi avuksi alan avoimet työpaikat Duunitorin syötteeseen – ole hyvä!