Kemia

Kemistien merkittävä työnantajasektori on kemianteollisuus – se on myös Suomelle merkittävä yhtenä suurimmista vientialoista. Kemianteollisuus käsittää mm. bio-, lääke-, muovi-, kumi-, öljy-, petro-, maaliteollisuuden kemian perusteollisuuden lisäksi. Kemistejä sijoittuu myös teknologiateollisuuteen, kaupan alalle, metsäteollisuuteen, elintarviketeollisuuteen, valtion tutkimuslaitoksiin ja virastoihin, eri koulutusasteille opettajiksi sekä terveydenhuoltoon. Lisäksi yliopistoissa työskentelee kemistejä väitöskirjatyöntekijöinä, jatkotutkijoina ja tutkimusryhmän vetäjinä.

Kemiaa opiskellaan Helsingin, Turun, Jyväskylä, Oulun ja Itä-Suomen yliopistossa. Kemistejä valmistuu noin 150 vuodessa.

Työllistävät alat ja esimerkkejä työnantajista

  • Kemira
  • Neste
  • Tikkurila
  • Borealis Polymers
  • PCAS Finland
  • Bayer
  • Orion
  • Janssen
  • Pfizer
  • Santen
  • MedEngine
  • Medfiles
  • Perkin Elmer/Wallac
  • Thermo Fisher Scientific
  • Fermion
  • MAP Medical Technologies
  • Stora Enso
  • UPM
  • Metsä Group
  • Altia
  • Fazer
  • Valio
  • GlaxoSmithKline Customer Healthcare
  • Berner
  • Roche
  • Admescope
  • KVVY Tutkimus Oy
  • Eurofins Scientific Finland
  • SGS Finland
  • Vaisala
  • VTT
  • Yhtyneet Medix Laboratoriot
  • THL
  • Ruokavirasto
  • Fimea
  • KRP
  • Luonnonvarakeskus LUKE
  • Suomen Ympäristökeskus SYKE
  • Tullilaboratorio
  • Valvira
  • Ilmatieteenlaitos
  • Kemikaalivirasto
  • Säteilyturvakeskus
  • Puolustusvoimien tutkimuslaitos
  • Työterveyslaitos
  • Aalto yliopisto
  • Helsingin yliopisto
  • Itä-Suomen yliopisto
  • Jyväskylän yliopisto
  • Oulun yliopisto
  • Tampereen yliopisto
  • Turun yliopisto
  • Vaasan yliopisto
  • Åbo Akademi
  • keskussairaalat
  • yliopistosairaalat
  • erikoissairaanhoidon palvelut: HUSLAB, TYKSLAB, ISLAB
  • Fimlab
  • SPR Veripalvelu

Alan ilmiöitä

 • kemiallisten tuotteiden uudet ympäristöystävällisemmät versiot, kestävyys tuotannossa
 • uudet biotuotteet ja kiertotalous tuotannossa
 • tutkimusyhteistyö lääkekehitykseen tuotettavissa lääkeaihioissa ja muu lääketeollisuutta palveleva toiminta
 • terveydenhuollon innovaatiot (esim. biomateriaalit) ja terveysteknologian tutkimuslaitteistot

Kemistien nimikkeitä työssä

Työllisyys ja uranäkymät

Kemistejä on työmarkkinoilla noin 3500 ja työttöminä työnhakijoina noin 150. Työttömyysaste on noin 4 % ja se on lähellä keskimääräistä akavalaista tasoa. Kemistit ovat neljänneksi suurin luonnontieteellinen koulutusala tietojenkäsittelytieteen, matematiikan ja biologian jälkeen.

Tohtoreita on työmarkkinoilla noin 750 ja heistä lähes 50 on työttömiä työnhakijoita. Työttömyysaste on 6 %.

Kemian avoimet työpaikat

Olemme listanneet työnhakusi avuksi alan avoimet työpaikat Duunitorin syötteeseen – ole hyvä!