Työsuhde

Yrittäjät Loimussa

Loimun yrittäjäjäsenenä saat palveluja ja etuja kuten työntekijäjäsenetkin. Yrittäjän jäsenmaksu on 16 euroa kuukaudessa. Loimun jäsenedut yrittäjille ovat:

 • neuvontapalvelu aloittavalle yrittäjälle
 • urapalvelut ja koulutukset
 • kollegiaalinen verkosto ja tapahtumat
 • Loimun yhdistysten toiminta
 • oikeusturva- ja vastuuvakuutus (itsenäiset ammatinharjoittajat ja yrittäjät, joiden palveluksessa ei ole muita työntekijöitä)
 • vapaa-ajan matkustajavakuutus
 • yksityiselämän lakineuvonta (muissa kuin työoikeudellisissa asioissa, JB Eversheds Asianajotoimisto)
 • muut Loimun edut kuten Loimu-lehti, jäsenkirjeet, Member+ ja muut jäsenedut. Katso lisätietoa tästä. 

Tervetuloa Loimun yrittäjäjäseneksi!

Neuvontapalvelu aloittavalle yrittäjälle

Palvelun tarkoituksena on antaa tietoa ja neuvontaa erilaisista yrittäjyyden muodoista, sivu- ja päätoimisesta yritystoiminnasta, työttömyysturvan ja yrittäjyyden yhdistämisestä sekä neuvoa yleisissä yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa.

YRITTÄJYYDEN ERI MUODOT

 • työosuuskunta ja laskutuspalveluosuuskunta
 • freelance-työ
 • yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi
 • osakeyhtiö
 • avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

SIVU- JA PÄÄTOIMINEN YRITTÄJYYS

 • työttömyysetuuden saamisen edellytykset sivutoimisen yritystoiminnan aikana
 • rajanveto sivu- ja päätoimisen yritystoiminnan välillä
 • soviteltu työttömyysetuus

TYÖTTÖMYYSTURVA JA YRITTÄJYYS

 • yrittäjän työssäoloehto
 • jäsenenä palkansaajakassassa vai yrittäjäkassassa
 • jälkisuoja-aika palkansaajasta yrittäjäksi siirryttäessä
 • kassan vaihtaminen työttömyysturvan näkökulmasta
 • YEL-työtulon vaikutus yrittäjäkassan jäsenyyteen

YRITYKSEN PERUSTAMINEN

 • rekisteröiminen kaupparekisteriin
 • rekisteröiminen verohallinnon eri rekistereihin
 • starttirahan myöntämisen edellytykset
 • YEL-vakuuttaminen ja YEL-työtulo

Yrittäjäjäsenten neuvonnasta vastaa neuvontalakimies Janet Virtanen,  tai 09 6226 8553.

Palkansaajasta yrittäjäksi

Kun palkansaajakassan jäsen aloittaa yritystoiminnan, hänen on mahdollista siirtyä jäseneksi AYT-kassaan kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta ilman katkosta työttömyysturvassa. Tämä toteutuu jälkisuojajärjestelyn kautta. Jälkisuoja-aika kestää yritystoiminnan aloittamisesta yrittäjän työssäoloehdon täyttymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta. Tuona aikana työttömäksi jäänyt yrittäjä voi saada palkansaajapäivärahaa yrittäjyyttä edeltäneen palkkatyön ansioiden perusteella. AYT-kassa maksaa myös tämän jälkisuojapäivärahan jäsenilleen. Jos ei ole huomannut heti yritystoiminnan alussa liittyä jäseneksi AYT-kassaan, kannattaa liittyminen tehdä kuitenkin mahdollisimman pian, koska tällöin ehtii jälkisuojan turvin hankkia mahdollisimman suuren osan yrittäjän työssäoloehdosta. Lisätietoa saat AYT-kassan verkkosivustolta.

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2018 Loimu