Työsuhde

Yrittäjät Loimussa

Loimun yrittäjäjäsenenä saat palveluja ja etuja kuten työntekijäjäsenetkin. Yrittäjän jäsenmaksu on 16 euroa kuukaudessa. Loimun jäsenedut yrittäjille ovat:

 • Akavan Entren jäsenyys
 • neuvontapalvelu aloittavalle yrittäjälle
 • urapalvelut ja koulutukset
 • kollegiaalinen verkosto ja tapahtumat
 • Loimun yhdistysten toiminta
 • oikeusturva- ja vastuuvakuutus (itsenäiset ammatinharjoittajat ja yrittäjät, joiden palveluksessa ei ole muita työntekijöitä)
 • vapaa-ajan matkustajavakuutus
 • yksityiselämän lakineuvonta (muissa kuin työoikeudellisissa asioissa, JB Eversheds Asianajotoimisto)
 • muut Loimun edut kuten Loimu-lehti, jäsenkirjeet, Member+ ja muut jäsenedut. Katso lisätietoa tästä. 

Tervetuloa Loimun yrittäjäjäseneksi!

Neuvontapalvelu aloittavalle yrittäjälle

Palvelun tarkoituksena on antaa tietoa ja neuvontaa erilaisista yrittäjyyden muodoista, sivu- ja päätoimisesta yritystoiminnasta, työttömyysturvan ja yrittäjyyden yhdistämisestä sekä neuvoa yleisissä yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa.

YRITTÄJYYDEN ERI MUODOT

 • työosuuskunta ja laskutuspalveluosuuskunta
 • freelance-työ
 • yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi
 • osakeyhtiö
 • avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

SIVU- JA PÄÄTOIMINEN YRITTÄJYYS

 • työttömyysetuuden saamisen edellytykset sivutoimisen yritystoiminnan aikana
 • rajanveto sivu- ja päätoimisen yritystoiminnan välillä
 • soviteltu työttömyysetuus

TYÖTTÖMYYSTURVA JA YRITTÄJYYS

 • yrittäjän työssäoloehto
 • jäsenenä palkansaajakassassa vai yrittäjäkassassa
 • jälkisuoja-aika palkansaajasta yrittäjäksi siirryttäessä
 • kassan vaihtaminen työttömyysturvan näkökulmasta
 • YEL-työtulon vaikutus yrittäjäkassan jäsenyyteen

YRITYKSEN PERUSTAMINEN

 • rekisteröiminen kaupparekisteriin
 • rekisteröiminen verohallinnon eri rekistereihin
 • starttirahan myöntämisen edellytykset
 • YEL-vakuuttaminen ja YEL-työtulo

Yrittäjäjäsenten neuvonnasta vastaa neuvontalakimies Janet Virtanen,  tai 09 6226 8553.

Edunvalvonta

Loimun yrittäjäjäsenet ovat Akavan Entren jäseniä. Se edustaa yrittäjiä ja itsensätyöllistäjiä, sekä valvoo heidän oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etujaan. Entre julkaisee uutiskirjettä ja järjestää koulutuksia yrittäjille. Tee uutiskirjeen tilaus ja lue lisää www.akavanentre.fi.

Palkansaajasta yrittäjäksi

Kun palkansaajakassan jäsen aloittaa yritystoiminnan, hänen on mahdollista siirtyä jäseneksi AYT-kassaan kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta ilman katkosta työttömyysturvassa. Tämä toteutuu jälkisuojajärjestelyn kautta. Jälkisuoja-aika kestää yritystoiminnan aloittamisesta yrittäjän työssäoloehdon täyttymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta. Tuona aikana työttömäksi jäänyt yrittäjä voi saada palkansaajapäivärahaa yrittäjyyttä edeltäneen palkkatyön ansioiden perusteella. AYT-kassa maksaa myös tämän jälkisuojapäivärahan jäsenilleen. Jos ei ole huomannut heti yritystoiminnan alussa liittyä jäseneksi AYT-kassaan, kannattaa liittyminen tehdä kuitenkin mahdollisimman pian, koska tällöin ehtii jälkisuojan turvin hankkia mahdollisimman suuren osan yrittäjän työssäoloehdosta. Lisätietoa saat AYT-kassan verkkosivustolta.

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2018 Loimu