Urapalvelut

Mentorointi selkeyttää urasuunnitelmia - lähde rohkeasti mukaan

Loimu tarjoaa mentorointiohjelmallaan apua uran käännekohdissa oleville, jotka ovat kiinnostuneita jostain tietyistä työtehtävistä tai urasta, tavoitteen kuitenkin tuntuessa kaukaiselta. Mentorointi on tarkoitettu esimerkiksi vastavalmistuneille, tohtoroituneille tai opinnoissa loppusuoralla oleville, jotka pohtivat omaa paikkaansa työelämässä ja kaipaavat verkostoja työelämään. Mentorointi voi olla avuksi myös siinä uran vaiheessa, jossa henkilö siirtyy tai pohtii siirtymistä asiantuntijatehtävistä esimiestehtäviin.

″Ohjelman läpikäyneet ovat muodostaneet selkeämmän mielikuvan unelmatyöstään, hahmottaneet omia vahvuuksiaan, solmineet kontakteja sekä saaneet vinkkejä oman urapolun rakentamiseen.″

 

Mentoroinnin hakuprosessi

Hakijat kutsutaan aktorivalmennukseen, jossa katsotaan mentoroinnin sopivuutta hakijan tarpeisiin nähden, kartoitetaan motivaatiota mennä koko ohjelma läpi sekä kartoitetaan mentorvaihtoehtoja. Liitto auttaa sopivien mentorehdokkaiden kartoituksessa, mutta odotamme, että hakija on miettinyt omia tarpeitaan ja selvittänyt ennalta muutamia vaihtoehtoja mentoriksi esimerkiksi LinkedIn-palvelun kautta (kts. ohjeet alta). Kun sopivat mentorehdokkaat on kartoitettu, hakija itse kysyy mentoria ohjelmaan mukaan.

Opiskelijoilta edellytetään, että suuntautumisvaihtoehto on hakuhetkellä valittu.

Mentorointi edellyttää projektiin sitoutumista noin vuoden ajaksi.

Mentoroinnin haku on auki 28.2. asti, jolla haetaan syyskuun alussa alkavaan mentorointiin.

Mitä mentorointi on?

Mentorointiohjelma kestää noin vuoden, jonka aikana tavataan sekä kahden kesken että osallistutaan yhteistapaamisiin, joissa voi tutustua myös muiden uravalintoihin, harjoitella työnhakua varten ja rakentaa omaa työelämän verkostoa. Mentorointiohjelma voi olla osittain yhteinen Agronomiliiton kanssa.

Tapaamisten välillä mentori ja aktori käyvät kahdenkeskisiä luottamuksellisia keskusteluja työhön ja uraan liittyen. He voivat pitää yhteyttä joko tapaamalla, puhelimitse tai jollakin sähköisellä viestintävälineellä.

Mentorointi on tutustumista työelämään ja työnkuvaan kokeneen kollegan johdolla. Tarkoituksena on auttaa mentoroitavaa löytämään oma uransa ja saamaan enemmän tietoa työelämästä. Mentoroinnin avulla pystyy myös hahmottamaan omia vahvuuksiaan ja hankkimaan verkostoja.

Loimun aloja edustavielle on olemassa paljon uravaihtoehtoja, jotka voivat kuitenkin tuntua saavuttamattomilta. Aina ei ole edes helppoa nähdä kaikkia alan tarjoamia työmahdollisuuksia. Jos tarkoituksena on pelkästään akuutisti löytää työpaikka, ei mentorointi paras toimintamalli.

Mentorointisuhde voi johtaa gradu- tai työpaikan löytymiseen, mutta se ei ole sen päämäärä. Tärkeintä on etsiä ja avata tie omalle urapolulle, ja tutustua jo pidempään työssä olleisiin alan osaajiin. Heidän kokemuksensa työelämästä ja perspektiivinsä asiantuntijana tai esimiehenä olemiseen tarjoaa sellaista tietoa, mitä ei voi muualta saada!

Uratietoa mentorin hakua varten

Löydät lisätietoa uravaihtoehdoista urasivuilta ja LinkedIn:n Alumni-haulla. Etsi LinkedIn:ssä oman yliopistosi School-sivuilta Alumni-osio (esim. Turun yliopisto), rajaa hakua oman pääaineryhmäsi (esim. biokemia, maantiede...) mukaan ja pääset tarkastelemaan samalta alalta valmistuneiden sijoittumista ja työnkuvia.

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2021 Loimu