Mentorointi

Loimu tarjoaa mentorointiohjelmallaan apua uran käännekohdissa oleville, jotka ovat kiinnostuneita jostain tietyistä työtehtävistä tai urasta, tavoitteen kuitenkin tuntuessa kaukaiselta.

Mentorointi on tutustumista työelämään ja työnkuvaan kokeneen kollegan johdolla. Tarkoituksena on auttaa mentoroitavaa eli aktoria löytämään oma uransa ja saamaan enemmän tietoa työelämästä. Mentoroinnin avulla pystyy myös hahmottamaan omia vahvuuksiaan ja hankkimaan verkostoja.

Mentorointi on tarkoitettu esimerkiksi vastavalmistuneille, tohtoroituneille tai opinnoissa loppusuoralla oleville, jotka pohtivat omaa paikkaansa työelämässä ja kaipaavat verkostoja työelämään. Mentorointi voi olla avuksi myös siinä uran vaiheessa, jossa henkilö siirtyy tai pohtii siirtymistä asiantuntijatehtävistä esihenkilötehtäviin.

Ohjelman läpikäyneet ovat muodostaneet selkeämmän mielikuvan unelmatyöstään, hahmottaneet omia vahvuuksiaan, solmineet kontakteja sekä saaneet vinkkejä oman urapolun rakentamiseen.

Aikataulu

 • Mentoroinnin haku on kaksi kertaa vuodessa. Haku julkaistaan Loimu-lehdessä, jäsenkirjeessä ja Loimun somekanavissa.
 • Mentoroinnin haku on auki 29.9.2024 asti, jossa haetaan tammi-kesäkuun 2025 kestävään mentorointiin.
 • Mentorointiparit muodostuvat marras-joulukuussa.
 • Mentorointi kestää 5-6 kk, jonka aikana parit tapaavat noin 6 kertaa kahdestaan ja osallistuvat yhteistapaamisiin.

  Mentorointiryhmän yhteiset tapaamiset ovat
 • 13.1.2025 klo 15-19 aloitustapaaminen
 • 24.3.2025 klo 15-19 välitapaaminen
 • 9.6.2025 klo 15-19 päätöstapaaminen

Mentoroinnin hakuprosessi

Hakijat kutsutaan aktorivalmennukseen, jossa katsotaan mentoroinnin sopivuutta hakijan tarpeisiin nähden, kartoitetaan motivaatiota ja mentorivaihtoehtoja. Liitto auttaa sopivien mentorehdokkaiden kartoituksessa, mutta odotamme, että hakija miettii omia tarpeitaan ja toiveitaan. Etukäteen voi selvittää muutamia kiinnostavia organisaatioita tai henkilöitä esimerkiksi LinkedIn:n kautta. Kun sopivat mentorehdokkaat on yhdessä kartoitettu, hakija voi valita vaihtoehdoista mieleisensä mentorin ja kysyä häntä mukaan ohjelmaan.

 • Opiskelijoilta edellytetään, että suuntautumisvaihtoehto on hakuhetkellä valittu, käytännössä kandivaihden jälkeistä aikaa
 • Mentorointi edellyttää projektiin sitoutumista reilun puolen vuoden eli loka-kesäkuun ajaksi.

Mitä mentorointiohjelma sisältää?

Mentorointiohjelma kestää puoli vuotta, jonka aikana tavataan sekä kahden kesken että osallistutaan mentorointiryhmän yhteistapaamisiin. Yhteistapaamisissa voi tutustua myös muiden uravalintoihin, harjoitella työnhakua varten ja rakentaa omaa työelämän verkostoa. Yhteistapaamiset järjestetään hybridimuotoisesti, lähitilaisuutena Agronomiliiton toimistolla sekä Teamsissa. Lähitilaisuuteen tuleville korvataan matkakulut. Mentorointiohjelman toteutus on yhteinen Agronomiliiton kanssa.

Tapaamisten välillä mentori ja aktori käyvät kahdenkeskisiä luottamuksellisia keskusteluja työhön ja uraan liittyen. He voivat pitää yhteyttä joko tapaamalla, puhelimitse tai jollakin sähköisellä viestintävälineellä. Kahdenkeskisten tapaamisten aiheet määrittyvät aktorin omien tavoitteiden myötä. Suosittelemme tapaamaan noin kerran kuussa.

Tutustu mentorointitarinoihin

Kannustuksen siivin unelmatyöhön

Kun Tania Afrin sai mentorikseen Paavo Lyytikäisen, hän sai itselleen väsymättömän kannustajan työnhakuun. Yhteinen pohdiskelu ja Tanian tekemä työ johtivat Tanian työllistymiseen – ja ystävyyteen.

Mielekästä mentorointia molemmille

Kun tutkijatohtori Kati Stranius ilmoittautui mukaan Loimun mentorointiohjelmaan, hän työskenteli Göteborgin yliopistossa, mutta tiesi haluavansa palata Suomeen. Työ teollisuudessa tai yritysmaailmassa houkutteli enemmän kuin jatkaminen yliopistouralla. Hän kaipasi mentoria selkiyttämään työllistymisen mahdollisuuksia kotimaassa. Avuksi tuli mentori Antti Hassinen, joka toimi tuotekehityspäällikkönä Joensuussa Exel Composites Oyj:ssä.

Mentorointi selkeyttää urasuunnitelmia

Loimun aloja edustavielle on olemassa paljon uravaihtoehtoja, jotka voivat kuitenkin tuntua saavuttamattomilta. Aina ei ole edes helppoa nähdä kaikkia alan tarjoamia työmahdollisuuksia.

Mentorointi sopii erinomaisesti uravaihtoehtojen kartoitukseen ja pohtimiseen.

Jos tarkoituksena on akuutisti löytää työpaikka, mentorointi ei ole paras toimintamalli sen prosessimaisuuden ja pitkän keston vuoksi.

Mentorointisuhde voi johtaa gradu- tai työpaikan löytymiseen, mutta se ei ole sen päämäärä. Tärkeintä on etsiä ja avata tie omalle urapolulle, ja tutustua jo pidempään työssä olleisiin alan osaajiin. Heidän kokemuksensa työelämästä ja perspektiivinsä asiantuntijana tai esihenkilönä olemiseen tarjoaa sellaista tietoa, mitä ei voi muualta saada!

Haemme jatkuvasti työelämässä olevia mentoreiksi!

Koulutamme kaikki mentorit tehtävään, aiempaa kokemusta vastaavasta tehtävästä ei vaadita. Mentoreista on pulaa, sillä nuoria, innokkaita mentoroitavia löytyy kaikilta aloilta.

Haemme mentoreiksi henkilöitä, joilla on

 • Useamman vuoden työkokemuksen perusteella kertynyttä näkemystä työelämässä toimimisesta
 • Kollegiaalista halua auttaa toista menestymään työmarkkinoilla
 • Halua auttaa uran alkuvaiheessa olevia löytämään oma urapolku tarjoamalla tietoa ja kokemusta oman työelämäkokemuksensa perusteella
 • Kiinnostusta jakaa kokemuksiaan ja ajatuksiaan
 • Halua saada tuoreita näkemyksiä opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden maailmasta.

Mentoreille järjestetään sparraus ennen mentoroinnin aloitusta. Seuraava sparraustilaisuus on pe 23.8.2024 klo 8.30-10.

Ilmoita kiinnostuksestasi toimia mentorina osoitteeseen urapalvelut@loimu.fi.