Mentorointi

Loimu tarjoaa mentorointiohjelmallaan apua uran käännekohdissa oleville, jotka ovat kiinnostuneita jostain tietyistä työtehtävistä tai urasta, tavoitteen kuitenkin tuntuessa kaukaiselta.

Mentorointi on tutustumista työelämään ja työnkuvaan kokeneen kollegan johdolla. Tarkoituksena on auttaa mentoroitavaa löytämään oma uransa ja saamaan enemmän tietoa työelämästä. Mentoroinnin avulla pystyy myös hahmottamaan omia vahvuuksiaan ja hankkimaan verkostoja.

Mentorointi on tarkoitettu esimerkiksi vastavalmistuneille, tohtoroituneille tai opinnoissa loppusuoralla oleville, jotka pohtivat omaa paikkaansa työelämässä ja kaipaavat verkostoja työelämään. Mentorointi voi olla avuksi myös siinä uran vaiheessa, jossa henkilö siirtyy tai pohtii siirtymistä asiantuntijatehtävistä esimiestehtäviin.

Ohjelman läpikäyneet ovat muodostaneet selkeämmän mielikuvan unelmatyöstään, hahmottaneet omia vahvuuksiaan, solmineet kontakteja sekä saaneet vinkkejä oman urapolun rakentamiseen.

Mentoroinnin hakuprosessi

Hakijat kutsutaan aktorivalmennukseen, jossa katsotaan mentoroinnin sopivuutta hakijan tarpeisiin nähden, kartoitetaan motivaatiota mennä koko ohjelma läpi sekä kartoitetaan mentorvaihtoehtoja. Liitto auttaa sopivien mentorehdokkaiden kartoituksessa, mutta odotamme, että hakija on miettinyt omia tarpeitaan ja selvittänyt ennalta muutamia vaihtoehtoja mentoriksi esimerkiksi LinkedIn-palvelun kautta. Kun sopivat mentorehdokkaat on kartoitettu, hakija itse kysyy mentoria ohjelmaan mukaan.

  • Opiskelijoilta edellytetään, että suuntautumisvaihtoehto on hakuhetkellä valittu.
  • Mentorointi edellyttää projektiin sitoutumista noin vuoden ajaksi, talvella alkavassa ryhmässä tammi-marraskuun ajaksi ja kesällä alkavassa ryhmässä kesä-toukokuun ajaksi.
  • Mentoroinnin haku on kaksi kertaa vuodessa, kevät- ja syyskauden alkupuolella. Haku julkaistaan Loimu-lehdessä, jäsenkirjeessä ja Loimun somekanavissa.
  • Mentoroinnin haku on auki 28.2.2022 asti, jolla haetaan kesäkuussa 2022 alkavaan mentorointiin.

Mitä mentorointiohjelma sisältää?

Mentorointiohjelma kestää noin vuoden, jonka aikana tavataan sekä kahden kesken että osallistutaan yhteistapaamisiin, joissa voi tutustua myös muiden uravalintoihin, harjoitella työnhakua varten ja rakentaa omaa työelämän verkostoa. Mentorointiohjelma voi olla osittain yhteinen Agronomiliiton kanssa.

Tapaamisten välillä mentori ja aktori käyvät kahdenkeskisiä luottamuksellisia keskusteluja työhön ja uraan liittyen. He voivat pitää yhteyttä joko tapaamalla, puhelimitse tai jollakin sähköisellä viestintävälineellä. Kahdenkeskisten tapaamisten aiheet määrittyvät aktorin omien tavoitteiden myötä.

Mentorointi selkeyttää urasuunnitelmia

Loimun aloja edustavielle on olemassa paljon uravaihtoehtoja, jotka voivat kuitenkin tuntua saavuttamattomilta. Aina ei ole edes helppoa nähdä kaikkia alan tarjoamia työmahdollisuuksia. Jos tarkoituksena on pelkästään akuutisti löytää työpaikka, ei mentorointi paras toimintamalli.

Mentorointisuhde voi johtaa gradu- tai työpaikan löytymiseen, mutta se ei ole sen päämäärä. Tärkeintä on etsiä ja avata tie omalle urapolulle, ja tutustua jo pidempään työssä olleisiin alan osaajiin. Heidän kokemuksensa työelämästä ja perspektiivinsä asiantuntijana tai esimiehenä olemiseen tarjoaa sellaista tietoa, mitä ei voi muualta saada!

Haemme jatkuvasti työelämässä olevia mentoreiksi!

Koulutamme kaikki mentorit tehtävään, aiempaa kokemusta vastaavasta tehtävästä ei vaadita. Mentoreista on pulaa, sillä nuoria, innokkaita mentoroitavia löytyy kaikilta aloilta.

Haemme mentoreiksi henkilöitä, joilla on

  • Vuosien työkokemuksen perusteella kertynyttä näkemystä työelämässä toimimisesta
  • Halua kehittää opiskelijoidemme ja vastavalmistuneiden kilpailukykyä työmarkkinoilla
  • Halua auttaa uran alkuvaiheessa olevia löytämään oma urapolku tarjoamalla tietoa ja kokemusta oman työelämäkokemuksensa perusteella
  • Kiinnostusta jakaa kokemuksiaan ja halua opastamaan uran alkuvaiheessa olevaa
  • Halua saada tuoreita näkemyksiä opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden maailmasta.

Kirjaudu jäsensivuille jäsennumerollasi, ja merkitse omiin jäsentietoihisi kiinnostuksesi mentorina toimimista kohtaan!